Новини

Лъчезар Филипов: Извънземните и египетските пирамиди

Продължаваме публикуването на осемте интервюта с проф. Филипов, случайно открити в архивен хард диск. Това е второто интервю на тема „Извънземните и египетските пирамиди“.

Стойчо Керев: Извънземните и тяхната възможна връзка с египетските пирамиди. Какво е вашето мнение по този въпрос?

Проф. Лъчезар Филипов: Добър ден. Темата за извънземните и египетските пирамиди е една от най-завладяващите и мистериозни в историята на човечеството. Вижте… Има множество теории, но истината все още се крие зад завесата на времето. Говорил съм в предаването доста по темата, но…

Доказателствата

Стойчо Керев: Но…Какви доказателства съществуват за възможна връзка между извънземните и пирамидите?

Проф. Лъчезар Филипов: Доказателства в тази област са предимно косвени и интерпретативни. Много изследователи посочват на необяснимата точност и мащаб на пирамидите, които, според тях, надхвърлят техническите възможности на древните египтяни.

Също така, има древни текстове и артефакти, които някои интерпретират като доказателства за контакт с извънземни същества.

Например, в египетската митология се споменават богове, дошли от небето, което някои разглеждат като описания на извънземни посетители.

Технологиите на извънземните

Стойчо Керев: Какво мислите за технологията, използвана при строежа на пирамидите? Можем ли да кажем, че е била извънземна по своя произход?

Проф. Лъчезар Филипов: Технологията, използвана при строежа на пирамидите, е наистина удивителна. Вижте сега…Ние все още не можем да обясним напълно как древните египтяни са успели да постигнат такава прецизност и устойчивост с наличните им инструменти и знания.

Сега…Възможно е да са използвали техники, които сме забравили или които все още не разбираме напълно.

Въпросът дали тези техники са извънземни по произход остава отворен. Лично аз смятам, че е възможно да сме свидетели на знания, които са изгубени във времето и които може би са били вдъхновени или подпомогнати от извънземен интелект.

Развитието на цивилизацията

Стойчо Керев: Вярвате ли, че извънземни са играли роля в развитието на човешката цивилизация?

Проф. Лъчезар Филипов: Това е един въпрос, който предизвиква много спорове. Лично аз смятам, че е възможно извънземни същества да са играли роля в определени моменти от човешката история.

Не бива да изключваме възможността нашата планета да е била посещавана от напреднали цивилизации, които са могли да ни предадат знания и технологии. Имаме предавания по темата и вижте…

Тези взаимодействия биха могли да обяснят някои от загадките и мистериите, които все още не можем да разрешим.

Стойчо Керев: Да прием, че сте докладчик на следващата международна среща по темата. Какво би било вашето послание към изследователите, които се занимават с тази тема?

Проф. Лъчезар Филипов: Моето послание е да поддържаме открит ум и да не се страхуваме да изследваме нестандартни и необичайни теории. Науката напредва чрез любопитство и желание да разберем непознатото.

Важно е да продължаваме да търсим доказателства

и да анализираме данните обективно, без предразсъдъци. Истината може да се окаже по-удивителна от всяка фантазия.

Стойчо Керев: Има ли конкретни артефакти или находки, които според вас категорично доказват контакт с извънземни?

Проф. Лъчезар Филипов: Има множество артефакти и находки, които предизвикват въпроси и хипотези. Например, така наречените „летящи обекти“ в египетските йероглифи, които някои тълкуват като изображения на космически кораби.

Също така, различни артефакти, като например метални предмети с необясними свойства и сложност, също пораждат въпроси относно техния произход.

Новите технологии

Стойчо Керев: Как виждате бъдещето на изследванията в тази област? Може ли новите технологии да ни помогнат да разберем повече?

Проф. Лъчезар Филипов: Новите технологии ни помогнат да разберем повече за тези мистерии. Вярвам, че с напредъка на технологиите ще можем да разкрием нови данни и да намерим отговори на много от въпросите, които ни тревожат днес. Научният прогрес е ключът към разгадаването на тези древни загадки.

Стойчо Керев: Какви са вашите лични хипотези за произхода на пирамидите и тяхната цел?

Проф. Лъчезар Филипов: Лично аз вярвам, че пирамидите може да са много повече от гробници. Възможно е да са имали и друга, по-дълбока цел – като астрономически обсерватории или енергийни генератори.

Произходът им може да е свързан с изгубени знания или дори с контакти с извънземни цивилизации. Тези хипотези може да звучат като научна фантастика, но историята на човечеството е пълна с неочаквани открития.

Стойчо Керев: Благодаря ви за това интервю, професор Филипов.

Проф. Лъчезар Филипов: Благодаря и на вас.