Новини

Космическият кораб „KREOLIN“ премина през звездната порта

Космическият кораб „KREOLIN“ премина през звездната порта, оставяйки зад себе си пътеки от искри, които светеха в тъмното пространство.

През последните хиляда години

извънземните раси и хората работиха тайно, за да изградят нова по-хармонична галактика. На Земята, почти всичко се промени пред очите ни. От политическия ландшафт до новите технологии.

Хората преживяват пробуждане на своята истинска същност и осъзнават, че са част от по-голямото космическо общество.

Техните мисли са преплетени с мъдростта на извънземните цивилизации, които споделят безрезервно своите знания.

Новите платформи за кратки видео съобщения предават скрити послания и кодировки, които отключват подсъзнателното ни възприятие.

Новите технологии позволиха

на хората и извънземните да създадат устойчива среда за влияние. Пред очите ни Земята беше преобразена в място, където човекът и технологията заживяваха заедно.

Скоро ще прочетем съобщение, че всички раси в галактиката са се обединили в стремежа си към развитие и взаимопомощ.

Звездите ще станат светилници в търсенето за знание, а космосът поле за разнообразни обменни програми.

Упорито се твърди,

че хората и извънземните вече са създали „Съвет на Единството“, който се ръководи от галактическата общност.

Всеки вид е представен в Съвета, където са взимани общи решения за благото на всички в задругата.

С течение на времето, земните хора ще станат известни сред галактическите цивилизации като „Пазители на Звездите“. Ето защо ни се оказва честта да бъдем приети в голямо звездно семейство.

Ние хората сме почитани за своята мъдрост, творчество и способността си да създаваме равновесие в галактическата общност.

И така в световната стълба на времето, се отвори портал към новата ера…

от новата книга „Пробуждането“, на Стойчо Керев