Новини

Колко пъти сте си задавали въпроса: Какво е волята?

Енергията ражда енергия посредством създаването на импулс за движение, а волята е тази, която започва този процес.

Какво е волята?

Волята представлява съзнателното комбиниране на сила и форма, съответстващи на Ход и Нецах в Дървото на живота.

От възходящия поток създаваме силата на волята. Тя се поражда от емоциите, от потребността за оцеляване в един нормален свят и дори, от собствената инерция на движение.

Нашият низходящ поток идващ от съзнанието осигурява формата за тази сила чрез посредничеството на разбирането.

Мислите дават посока на нашата по-първична енергия

Разбирането, което се простира от миналото към бъдещето, моделира силата с по-широка перспектива, докато накрая тя се превърне във фино настроен инструмент на промяната.

Волята е най-ефективна, когато е интелигентна и стратегическа. Това е рецептата да не пилеем енергията си, като се опитваме да правим нещата единствено с помощта на силата.

В мъдрата Манипура силата и формата се комбинират и се развиват взаимно до по-високи и по-ефективни нива.

Щом пламъкът на третата чакра бъде запален, не е трудно огънят да се поддържа.

Щом светлината на разбирането е изгряла, пътят към  по-нататъшното разбиране е осветен. Когато Кундалини се издигне до тази чакра, тя прави себе си видима.

Тук тя запалва огъня, който да изгори невежеството, кармичните капани и физическите нечистотии. В тази чакра Кундалини започва да гори.

Изучаването на невидимото

Първата стъпка в обучението за развитието на волята е осъзнаването, че имаме воля и тя функционира отлично през цялото време на живота.

Това, че понякога не успяваме да разберем, че имаме воля е нещо обичайно.

Образованието и културата, които ни формират, преподават безсилието като компромис в името на сътрудничеството.

Манипулацията на хората

Ние сме приучени от родителите и учителите си към подчинение и приемане на авторитета.

Тези, които се отклоняват от общоприетото биват отлъчвани от обществото, докато конформизмът се насърчава.

От детството насам истинските възможности на индивидуалната ни сила са прикривани по доста сложен начин. Ето защо е редно да открием сърцата си за един нов свят и живот.

НП/ Е. Джудит