Съзнание

Казуално тяло, духовна съдба и разширяване на съзнанието

Тази статия е посветена на еволюцията на съзнанието и на духовните практики, предназначени да помогнат на съзнанието да се разшири и развие.

Всички ние искаме добър материален живот

От духовна гледна точка физическата еволюция е по-продължителна от един живот.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

Ето защо е редно да не очакваме физическото ни тяло да еволюира в този живот – то е свързано с материята.

Според редица автори и изследователи имаме също така и фино тяло свързано с енергията и вибрациите.

Но едно от важните условия е да знаем повече за нашето каузално тяло, причината за съществуване ни, известно още като душа.

Каузалното тяло е основата на съществуването

То е чисто, непроменящо се и неизменно, затова не е необходимо да се развива.

При физическите и каузалните тела не можем да очакваме еволюционни промени.

Когато искаме да променим своето мислене и модели на поведение при всеки психологически или духовен процес на саморазвитие това, което се развива или трансформира, е средният слой – финото тяло.

Духовната съдба

има много общо с пречистването на финото тяло чрез премахване на слоевете, които го обгръщат.

Трите гуни във ведическата философия − саттва, раджас и тамас, се основават на това колко слабо или колко силно са свързани телата.

Ако преобладава саттва, човекът е спокоен и невъзмутим, ако доминира раджас − неспокоен, ако господства тамас − унил и не дотам адекватен на света.

Понякога когато комуникираме някои понятия не се разбират от другото лице поради невъзможността на фините му органи да ги възприеме.

Така на нивото на финото тяло

можем да изберем да се развиваме и да преодолеем животинското ниво на съществуване. Да стигнем до човешкото ниво и от него − до божественото ниво, като разширяваме своето съзнание.

Как можем да опишем финото тяло и как се развива то?

Има четири основни функции на финото тяло: съзнание, способност за съзерцание, интелект, его. Всички те играят своята роля в нашата еволюция.

Ето защо практикуването на методи за увеличаване на силата на духа води до развитие на съзнанието, а това спомага и за нашето израстване според древните философии.

По този път ние имаме шанса да открием себе си и продължим еволюционното си развитие.

НП