Новини

Какво се случва с човешката ДНК при пътуване в космоса?

Изследванията на близнаци,

направени от НАСА, показаха, че пътуванията в космоса повишават метилирането* на ДНК.

Те разкриха процеса на включване и изключване на гените и осигуриха допълнителни познания за начина, по който работи този процес.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

„Някои от най-вълнуващите неща, които сме виждали докато гледаме генната експресия в космоса са, че наистина наблюдаваме експлозия ─ като изстрелване на фойерверки, веднага щом човешкото тяло навлезе в космоса“, казва Крис Мейсън, доктор на философските науки, водещ изследовател към Weill Cornell Medicine

Още данни за ситуацията

„В хода на това изследване сме виждали хиляди и хиляди гени да променят начина, по който се включват и изключват.

Това става веднага след навлизането на астронавта в космоса, а част от тази дейност продължава известно време и след завръщането му на Земята.“

Когато през март 2016 г. пенсионираният близнак, астронавтът Скот Кели, се завърна на Земята това даде тласък на изследванията на близнаци.

Изследователите са взели ДНК проби

както от него, така и от неговия брат-близнак ─ пенсионираният астронавт Марк Кели.

В течение на година учените обединяват данните и да преглеждат огромното количество информация, търсейки съответствия.

„Това проучване на човешката биология е едно от най-изчерпателните“, каза Мейсън.

„То наистина поставя здрава основа за разбиране както на молекулярните рискове, на които са подложени астронавтите в космоса. Така и на начините за потенциална защита и за оправяне на тези генетични изменения“.

Окончателните резултати

за изследването на близнаците бяха публикувани и подновиха един стар дебат за човека и космоса.

Програмата на НАСА за изследвания на човека (HRP) е посветена на откриването на най-добрите методи и технологии за подпомагане на безопасното и продуктивно пътуване на човека в космоса.

Тя допринася за изследването на космоса чрез намаляване на опасностите за здравето и повишаване на ефективността на астронавтите посредством използване на наземните съоръжения за изследвания, Международната космическа станция и т.нар. аналогови обстановки*

НП/NASA

* модификация на молекулата на ДНК без изменение на нейната нуклеотидна последователност, което може да се разглежда като част от епигенетическата съставляваща на генома, Б.пр.

* дейности, предприемани на Земята в различна среда, за да бъдат симулирани аспектите на пилотираните мисии до други светове, включително Луната и Марс, Б.пр.