Новини

Какво е добре да знаем за еволюцията на съзнанието?

Тази статия е посветена на  еволюцията на съзнанието и на духовните практики, предназначени да помогнат на съзнанието да се разшири и развие.

Науката на духовността – трите тела

Всички ние искаме добър материален живот. От духовна гледна точка, обаче, физическата еволюция е по-продължителна от един живот.

Така че не очакваме физическото ни тяло да еволюира в този живот – то е свързано с материята. Имаме също така и фино тяло, свързано с енергията и вибрациите.

Имаме и каузално тяло, причината за нашето съществуване, известно още като душа. Каузалното тяло  е основата на съществуването.

То е чисто, непроменящо се и неизменно, затова не е необходимо да се развива. При физическите и каузалните тела не можем да очакваме еволюционни промени.

Начина на мислене

Когато искаме да променим своето мислене и модели на поведение при всеки психологически или духовен процес на саморазвитие това, което се развива или трансформира е средният слой – финото тяло.

Духовната съдба има много общо с пречистването на финото тяло чрез премахване на  слоевете, които го обгръщат.

В минералното царство и трите тела са толкова тясно свързани, че е трудно да бъдат отделени, те нямат голяма свобода.

В растителното царство трите тела са малко по-свободни. Например дървото. Откъде разбираме, че има фино тяло, което реагира?

Как става процеса?

Виждали сте цветята, които се отварят, когато слънцето изгрее. Те се обръщат към слънцето докато то се движи. Откъде знаят, че е изгряло?

Има  растение, наречено мимоза − щом го докоснеш, листата му се свиват. В растенията финото и каузалното тяло са много здраво свързани и финото тяло не може да изрази много. 

При животните има още по-голямо разделение, а при хората и трите тела са лабилни или слабо свързани. Между различните човешки същества съществуват и различия в разделянето им. 

Ведическата философия за телата

Трите гуни във ведическата философия − сатва, раджас и тамас, се основават на това колко слабо или колко силно са свързани телата.

Ако преобладава сатва, човекът е спокоен и невъзмутим, ако доминира раджас − неспокоен, ако господства тамас − унил и глупав.

Понякога, когато комуникираме, някои понятия не се разбират от другото лице поради невъзможността на фините му органи да ги възприеме.

Божественото ниво

Така на нивото на финото тяло можем да изберем да се развиваме и да преодолеем животинското ниво на съществуване.

Да стигнем до човешкото ниво и от него до божественото ниво, като разширяваме своето съзнание.

Как можем да опишем финото тяло и как се развива то?

Има четири основни функции на финото тяло: съзнание, способност за съзерцание, интелект, его. Всички те играят своята роля в нашата еволюция.

ancient origins