Здраве

Какви са методите на действие и как да се защитим от енергиен вампир?

Биоенергията, която се генерира

в процеса на жизнената дейност, се смята за най-важната функционална характеристика, присъща на живите системи като цяло и по-специално − на човешкия организъм.

Ние сме свързани чрез енергийни потоци с околната среда и следователно − с хората край нас.

Колкото повече енергия

има човек, толкова по-добре. Не мислете, че енергийните вампири съзнателно изграждат някаква стратегия, за да отнемат енергия от другите хора.

Това става на подсъзнателно ниво и дори доста почтени хора могат да действат като енергиен вампир.

Спомнете си своите собствени чувства, когато сте били победители в скандал (със съседи, колеги, пътуващи в транспорта и др.).

Най-вероятно това е било придружено от емоционален възход и от чувството, че в теб се вливат нови сили. Точно това е биоенергията, загубена от губещата в скандала страна.

Енергийните вампири

няма да могат да отнемат част от енергията на спокоен и уравновесен човек в добро настроение.

„Покана“ за вампира са отрицателните емоции: гняв, ревност, гняв, алчност, чувство за вина и т.н.

Правейки пробив в нашето биоенергийно поле, тези емоции позволяват на енергийния вампир да се възползва от енергията ни.

За целта е достатъчно да се извади човека от равновесие с конфликт или скандал, в който жертвата да прояви не само отрицателни емоции, но и да отдаде значително количество енергия.

Например раздразнението при пътуване

в обществения транспорт в час пик може да послужи като „покана“ за енергиен вампир. Колко размирици възникват в такива моменти и колко енергия изтеглят вампирите от агресивните и раздразнени хора.

Не е нужно да се поддавате на общото настроение − ако е възможно, опитайте се да свалите напрежението с шега.

Доброволната жертва

Съществуват обаче ситуации, при които ние доброволно даваме енергията си на любимия човек. Подкрепяме го с думи, а на енергийното ниво му даваме част от своята енергия.

В резултат от подобно утешаване ще изпитате морално удовлетворение, но и спадане на жизнения тонус, защото утешаваният действа като енергиен вампир.

Енергийни вампири може да са

близките ни хора, дори членовете на семейството ни. Никой семеен скандал не носи полза: даже ако излизате от него победител, вие теглите енергия от близкия ви човек.

Така общият семеен енергиен баланс може да е останал същия, но отношенията ви задълго могат да бъдяат развалени.

По-конструктивна е енергийната поддержка на близкия човек посредством задушевен разговор, прегръдка или леко докосване, изразяващи симпатия и любов.

Това повишава настроението и помага за заздравяването на пробивите в енергийната защита.

Рисковите групи: децата и подрастващите

Настроението на възрастните влияе много силно на малките деца, които все още нямат енергийна защита.

Ако поведението на детето се е влошило, ако капризничи, може редом с него да има енергиен вампир. За щастие, децата много по-бързо възстановяват енергийния си баланс.

За подрастващите по принцип са характерни неуравновесеноста, резките смени на настроенията, а неуверенността в себе си често несъзнателно се маскира с агресивност.

Общуването с тях е сложно, изисква се невероятно търпение и такт. Трябва да се постараем да предадем на подрастващия своята любов, макар и в невербална форма – това ще укрепи неговата енергийна защита.

Как да попълним своя енергиен потенциал?

За целта не е необходимо да прибягваме до енергиен вампиризъм – можем да попълним енерго потенциала си с помощта на: молитва, йога, медитация, релаксация, секс, спорт или физически натоварвания.

Общуване с приятели, общуване с природата, съзерцание на огън или течаща вода, положителни емоции.

Положителните емоции  можем да си създадем сами. Огледайте се, полюбувайте се на природата, на красива сграда или просто на залеза, на растение или домашно животно.

Защита от енергийни вампири

Ако чувствате дискомфорт при общуване или от присъствието на даден човек, той може да се окаже енергиен вампир.

Ето няколко начина за защита:

Постарайте се между вас да има някаква преграда или се отдалечете.
Ако сте на съседни столове, или на една маса, скръстете ръце пред гърдите си.

Сплетете крака или сключете пръсти, при това ръката ви може да е в джоба или зад гърба;

При конфликт с любим или близък човек си повтаряйте: «Обичам те и искам всичко с теб да е наред».

Такова мислено изпращане на любов ще спре развитието на скандала и енергийния ви потенциал няма да намалее, защото когато отдаваме любов, получаваме ответен енергиен заряд.