26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Здраве

Как да подобрим реалността на нашето изцеление?

Лекар, лекарства, ваксини – какво да правим?

Независимо дали става въпрос за грип или по-тежко заболяване, първият рефлекс на много хора често е един и същ: посещение при лекар и приемане на лекарства. 

Добър рефлекс, ще ми кажете и никога не бих ви отвърнала да не го правите, защото това е първата стъпка към поемането на контрол над здравето и следователно над благополучието ни.

За съжаление, често това е първата и последната направена стъпка от мнозина сред нас. Други от своя страна предпочитат алтернативата ваксини и действат веднага.

Какво означава да се погрижим за здравето си?

Да се погрижим за себе си е прагматично действие и представлява могъщо средство, като например приемането на хапчета.

Ако се позовем на литературната дефиниция (Larousse- fr), да положим грижа означава “осигуряване на необходимите грижи за лечението и подобряване на здравето на някого ”, както и  “опит  да се премахне болест чрез грижи и лекове“.  

Медицинската сестра може да ви осигури грижи, но вие – вашето тяло и ум – ще лекувате заболяването. 

В горното определение осъзнаваме, че ние третираме болестта като нещо, което трябва да бъде елиминирано. С други думи, разглеждаме болестта като нещо вредно, безполезно и тревожно, което е нужно просто да изкореним.

Но какво всъщност е нужно да изкореним ?  

Ние продължаваме да се насочваме по-често към  симптомите, отколкото към причините. Когато изпитваме главоболие, за нас е много по-естествено да се опитаме да се освободим от напрежението във врата или под слепоочията,  отколкото да оставим  екрана, пред който сме останали с часове. 

Мислим ли спонтанно  да си дадем почивка или да потърсим какво в диетата ни причинява главоболие?

Този начин на действие се е превърнал в рефлекс. Лекуваме симптомите, без да се запитаме „защо хванах грипа по това време?“

Ние поемаме отговорността за нашето изцеление

Какво означава да се лекуваме ? Както споменахме, изцелението представлява процес.  Да се лекуваме препраща към отношението ни към болестта.

Но ние сме единствените, които можем да поемем юздите на нашето благосъстояние, да проникнем дълбоко в себе си, да открием първопричините на болестите ни, да култивираме борбено състояние на ума и да задействаме механизма на дълбоко изцеление.

Лекарите, различните терапевти и нашите роднини са много добри асистенти, но те не са главните герои в нашата история.

Една от първите стъпки, за да си възвърнем силата, е може би да разгледаме болестта като посвещение, през което преминаваме.

Това ще ни даде възможност да разберем, че болестта е послание, учение, които ни говорят и предупреждават за нещо. 

Всеки има свой собствен път

И ако този на някого включва преминаване през препятсвие без реакция, тогава би трябвало да се опитаме да уважим направения избор.  

Приемането на болестта и поемането на отговорност спрямо нашето собствено изцеление е неразделна част от пътуването през битието ни.  

Но следва да приветстваме избора и маршрутите на всеки един човек.

aliceetshiva.fr, auteur Laurine Koenig