Новини

Изумителните предсказания за бъдещето на Амадеус Динах

През 1921 г. Паул Амадеус Динах, швейцарско-австрийски учител със здравословни проблеми, изпада в кома продължила една година.

През това време съзнанието

му пътува в бъдещето и влиза в тялото на човек, който живее в 3906 година след Хр.

Предсказанията за онова, което ще стане на Земята през следващите столетия поднася изненадващи ума картини.

2300 след Хр. човечеството

все още се бори с проблемите на пренаселеността, екологичното унищожаване на околната среда, икономическите неравенства, грешната парична система, липсата на подходяща храна за всички хора и с малки локални войни.

Хората живеят в трескава надпревара за оцеляване – финансово и при ядрена катастрофа и не им остава време да търсят своята вътрешна същност и да се стремят към духовно развитие.

През 2204 след Хр.

е извършено мащабно колонизиране на планетата Марс, където се заселват 20 милиона души. Но през 2265 след Хр. огромно природно бедствие ги убива. Никога повече човечеството не прави опит да колонизира Марс.

2309 след Хр.

В резултат от натрупаните и нерешени проблеми на Земята става още една голяма катастрофа − Великата глобална война. Голяма част от цивилизацията такава, както я знаем, спира да съществува. Унищожаването поразява почти напълно жълтата и черната раси.

2396 след Хр.

Тази голяма промяна води до окончателното установяване на Световен парламент на Земята на Световния съюз на нациите и държавите.

Но този Световен парламент, въпреки че е избран чрез гласуване на народите, не е от политици или бизнесмени, а от учени, технолози и хуманитарни фигури.

Парите, каквито ги знаем, вече не съществуват. Планетарните ресурси са преразпределени и сега са достатъчни за всеки. Пренаселеността, климата, храненето и екологичните проблеми са решени.

Не е решен напълно проблема с тиранията

Животът е лесен и хората работят все по-малко и по-малко по време на живота си. Летоброенето започва отново от година 1, тоест 2396 (както по времето на Иисус Христос).

Хората са все още имат национално съзнание и не са развили планетарно съзнание. Едва след 2-5 века, те най-после успяват да направят това.

Макар да няма икономически неравенства

такива, каквито ги знаем, все още има неравенство над контрола на нивото на технологиите и собствеността. Хората са духовно слаби и бездейни. Тази „особена ера на тъмните векове“ продължава до 3400 година.

3382 след Хр.

Забележителен феномен възниква сред човечеството. Хората един след друг внезапно придобиват нова духовна способност, която може да се нарече хипер-визия или хипер-интуиция.

Пряк достъп до „великата Духовна Светлина“ или „Директното Знание“ с изключително мощни и изумително качествени съзидателни сили. Това представлява и мутация на човешкия мозък.

3400-4000 след Хр.

Нов „Златен век“ настава сред човечеството почти 1000 години след „тъмната епоха“. Сега в Глобалното правителство вече няма учени и технократи. Има „Универсални създатели“.

Личности, които съчетават едновременно качествата и способностите на философ, художник, учен, адепт, мистик. Всичко в обществото е безплатно − дрехи, дом, храна, транспорт, всичко.

Не съществува частна собственост

и единствените неравенства са на база чест и добро име. Хората работят само 2 години през целия си живот.

Населението на Земята е по-малко от един милиард души и има изобилие от продукти за достоен живот.

Законите в обществото са сведени до само няколко, тъй като негативни или престъпни намерения на хората в обществото почти липсват.

НП/2023