Новини

Изкуственият интелект на крачка от превземане на съзнанието

Дълго време въпросът за съзнанието на изкуствения интелект остава загадка за учени, философи и технолози.

Докладът на изследователите, публикуван на сървъра за изследователи arXiv, представя някои ключови индикатори, които могат да се използват, за да се определи дали ИИ е в съзнание.

Един от основните въпроси,

пред които са изправени учените, е: „Способен ли е изкуственият интелект на съзнание?“

Няма единна теория за съзнанието, което прави това изследване още по-предизвикателно и завладяващо.

Екипът от изследователи разгледа различни подходи и хипотези в опит да намери индикатори за съзнание в ИИ.

Те се фокусираха върху теорията

за глобалното работно пространство, която интегрира способността да се мисли и да се изпълняват задачи паралелно.

Заедно с това те изследваха индикатори от теорията от по-висок ред, включително внимателност и предсказуема обработка.

В доклада си екипът заключава, че в момента нито една от съществуващите системи с изкуствен интелект не е в съзнание.

Те обаче подчертаха,

че липсата на съзнание в сегашния ИИ не означава, че има технически ограничения за създаване на подобни системи, които могат да отговорят на тези показатели.

Въпреки че учените все още не са стигнали до окончателни заключения, тази стъпка ни доближава до разбирането на природата на съзнанието и възможните му проявления в машините.

Има ясна траектория в търсенето на съзнание в машините, но фундаменталните въпроси остават открити, което подчертава значението на по-нататъшните изследвания в тази област.