Хипотези

Дали изкуственият интелект е против откриването на ЕТ

През последните години изкуственият интелект (AI) се превърна не само в технологична тенденция, но и в обект на сериозен научен дебат.

Учените по целия свят обсъждаха възможността AI да се превърне в „Големия филтър“ – бариера, която предотвратява появата на напреднали извънземни цивилизации.

Масови изчезвания

Тази теория предложена от икономиста Робин Хансън през 90-те години на миналия век, предполага, че има определени бариери пред еволюцията, които правят възможността за откриване на извънземен живот изключително малко вероятна.

Според теорията човечеството все още не е открило следи от извънземен живот поради неизвестна бариера, която все още не сме преодолели или вече сме оставили.

Въз основа на теорията за Големия филтър учените смятат, че животът на Земята вече е преминал през няколко филтъра под формата на масови изчезвания.

Днес човечеството може да се натъкне на Велик филтър, който сам е създал, на който други извънземни цивилизации са се сблъскали и не са могли да устоят.

В статията си „Редки цивилизации във Вселената?“

Майкъл А. Гарет разглежда ИИ като възможен „филтър“, който може да попречи на живота да се развие в космически цивилизации.

Той предполага, че бързият напредък в ИИ може да съвпадне с критичен етап от еволюцията на цивилизацията, който може да се превърне в непреодолима бариера.

Проблемът с ИИ е способността му да се самоусъвършенства, което може да изпревари еволюционните процеси на човечеството.

Големите загадки

Това създава риск ИИ да излезе извън контрол, което потенциално води до негативни последици за биологичните и изкуствените цивилизации.

Гарет подчертава, че неговото изследване не само предупреждава за възможни рискове, но и призовава за създаването на правна рамка, която да регулира развитието на AI.

Това е необходимо не само за предотвратяване на злоупотребата с него, но и за да се гарантира, че ИИ допринася за оцеляването на човечеството.

Като цяло въпросът дали AI е „великият филтър“ остава открит. Но едно е сигурно: ако разберем, отговорът ще окаже огромно влияние върху бъдещата съдба на човечеството.

НП