Съзнание

Интуицията срещу страха. Как да ги разграничим?

Когато се учим да развиваме интуицията си, едно от най-големите предизвикателства за нас е да разграничим гласа на интуицията и гласа на страха. 

Всички ние имаме интуиция, но често пъти ние не я подхранваме. Това, което подхранваме, е страха ни. За това чуваме този глас най-силно.

Главната движеща сила на обществото е страхът -страхът от това да нямаме достатъчно добро образование, страхът от това да нямаме пари, страхът от конфронтации и тн. 

Повечето от нас имат тези мисли и чувства, дори и да не го осъзнаваме. Но когато започнем активно и осъзнато да мислим за тези неща, тогава можем да променим това, което ни възпира.

Какви са знаците, че използваме или интуицията си, или страха. 

Работа с интуиция

Използвайки интуицията си, чувството е на знание, а не толкова емоционално. 

Посланието се чувства или чува мигновено.

Посланието е дефинитивно, сякаш отговорът е или в черно, или в бяло, и не изисква анализиране. 

Посланието е просто и удобно и чувстваме, че то е правилно. 

Посланието идва от място на любов и подкрепа. 

Посланието се отнася за настоящия момент. 

Страх

Когато страхът е движещата сила се чувстваме прекалено емоционални и под постоянен стрес. Можем да усетим и физически симптоми като главоболие или болки в корема. 

Посланието ни дава адреналин, което води до реакции, които предприемаме само, за да се отървем от това чувство. 

Посланието може да е повтарящо се, силно, настояващо и да предизвика прекалено анализиране. 

Посланието ще ни даде повече въпроси, отколкото отговори, което ще доведе до чувство на неяснота и смущение. 

Посланието е крайно ограничаващо. 

Посланието се отнася за бъдещето и за неща, които още не са се случили. 

Един от най-ясните знаци, чрез които можем да разграничим страха от интуицията, е че интуитивният глас не създава физическа и силно емоционална реакция, както гласа на страха. 

Понякога за нас ще е трудно да разчитаме тези знаци на съзнанието ни. В тези моменти ние просто трябва да действаме и следваме усета си и да видим дали това ще ни отведе на едно по-добро място в развитието ни. 

Да се сприятелим със страха 

Едно изключително полезно средство и подход е да се сприятелим със страха ни. 

В крайна сметка той ни е нужен, за да ни предпазва. Той може и да е отличен мотиватор и да ни помогне да преодоляваме предизвикателства и препятствия. 

Страхът е и знак, че сме готови да поемаме рискове, да се променяме и да израстваме. Страхът е интересно явление, защото често е фокусиран около неистини или неща, които още не са се случили. 

Това може да е изключително вредно за нас ако дадем на страха контрол над мислите ни. 

Най-добрият начин да се сприятелим със страха ни е да се вслушаме в него и да приемем присъствието му. 

По този начин можем да мислим по-рационално и да видим по-ясно дали в страха ни се крие някаква истина. Това би оставило и повече място за интуицията ни да се прояви. 

Страх срещу Интуиция – няма точно определени граници. Единственото нещо, което можем да направим, е да се научим да се доверяваме на и да обичаме себе си.

Само така бихме постигнали хармония между гласовете в ума и в сърцето ни. 

foreverconscious