Здраве

Какво е съзнание? Обяснението на Академия Монро

Какво е съзнание?

Думата не е лесна за дефиниране, отчасти защото я използваме, за да покрием различни значения.

Може да се каже, че будният човек има съзнание, а заспалият – не. От друга страна човек може да е буден. Но толкова погълнат от мислите си, че да няма ясно съзнание за света около себе си.

Говорим за политическо, социално или екологично съзнание. И можем да кажем, че човешките същества имат съзнание, докато други същества – не, което означава, че хората мислят и са осъзнати.

По-голямо осмисляне

на самата съзнателност е целта на много духовни традиции. Те ни подтикват да се отдъпнем от нашите сетивни възприятия, мисли, чувства и спомени, за да се докоснем до чистата светлина на съзнанието, която е в основата на всяко наше преживяване.

Това изисква умовете ни да са в покой. Точно както е трудно да доловиш тишината в среда, пропита с шум, музика, разговори и суматохата на живота като цяло.

Така е трудно да се достигне до истинската природа на съзнанието.

Ако е засенчена от психически терзания,

мисли за това какво може или не може да се случи по-нататък, чувства и емоции, спомени.

Посредством медитация или някаква друга практика трябва да оставим непрекъснатата дейност на ума да се уталожи и в крайна сметка да „замлъкне“.

Индийските учения наричат ​​това мълчаливо състояние на съзнанието самадхи (буквално: „укротен ум“).

Те смятат, че това е фундаментално различно състояние на съзнанието от трите основни фази, които обикновено изпитваме – събуждане, сънуване и дълбок сън.

При събуждане на съзнанието

ние възприемаме света чрез сетивата. В сънуването ние откриваме световете, заимствани от въображението ни. В дълбокият сън няма осъзнаване нито на външния, нито на вътрешния свят.

Една от разновидностите на самадхи е напълното пробуждане, в него липсва обект на осъзнаване.

Това е чисто съзнание, преди да придобие многообразни форми и качества на дадени преживявания.

Ако се направи аналогия с филмов проектор, четвъртото състояние на съзнанието съответства на прожекционния апарат.

Но без никакво филмче, което да минава през него, така че на екрана пада само бяла светлина.

НП/ Институт Монро