26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Има ли живот след смъртта? Разказът на доктор Лонг

Основателят на NDE Research Foundation д-р Джефри Лонг заяви, че безспорно вярва в съществуването на задгробния живот след изучаване на над 5000 преживявания близо до смъртта (NDE).

Д-р Лонг, радиационен онколог в Съединените щати, изучава всички аспекти на NDE в продължение на много години.

Той събира и анализира историите на хора, които са преживели почти смърт. Това съобщава Daily Star.

Д-р Лонг определя преживяванията близо до смъртта

като съзнателно преживяване на хора, които са в кома или почти мъртви.

Но важното е, че те запазват своето възприятие и способност да взаимодействат със света около тях.

В работата си той идентифицира няколко общи модела в преживяванията близо до смъртта.

Едната е, че много оцелели от NDE съобщават, че са излизали извън тялото си и са наблюдавали събития около тях.

Невероятните случаи

Например д-р Лонг описва случай на жена, която припаднала по време на езда.

Но тя твърди, че умът й пътува с коня, а след това точно описва събитията, които се случват в обора, въпреки че физическото й тяло не е там.

Някои хора също са говорили за транспортиране в друго царство или преминаване през тунел с ярка светлина.

В допълнение, други твърдят, че са се срещали с починали близки, докато някои отбелязват, че животът им „минава пред очите им като на лента“.

Обяснението

Въпреки че много от тези преживявания може да изглеждат като холивудски филмови стереотипи, д-р Лонг отбелязва, че все още няма научно обяснение за тези явления.

Д-р Лонг казва, че е прочел много изследвания върху мозъка и е разгледал всички възможни научни обяснения, но нито едно от тях не може да изясни напълно тези явления.

Той уверено заявява, че пред лицето на неопровержими доказателства е стигнал до извода, че живот след смъртта със сигурност съществува.

Daily Star