Новини

Колко бързо се разширява Вселената?

Космолози от Калифорнийския университет в Дейвис определиха стойността на константата на Хъбъл, наблюдавайки изкривяването на светлината от далечни галактики. Това позволява да се установи точната скорост, с която се разширява Вселената. Получените данни не съответстват на тези от други изследвания.

Константата на Хъбъл е параметър, който свързва разстоянието до космическия обект със скоростта на отдалечаването му. Т.е. с всеки мегапарсек (единица за разстояние, равняващо се на над 3 млн. светлинни години) скоростта на обекта се увеличава. Това позволява на учените да преценят големината и възрастта на Вселената и да изчислят темповете на разширяването й. Резултатите, базирани върху данни от различни наблюдения, обаче не съоветствали едни на други и се получил диапазон на стойността на константата на Хъбъл – между 68 км/сек и 73 км/сек на мегапарсек.

Учените използвали космическия телескоп „Хъбъл“, за да наблюдават как далечни галактики, които са с роля на гравитационна леща, изкривяват светлината от още по-отдалечени обекти, по-специално от квазар. В резултат около лещата се появяват няколко изображения на квазара. Галактиките изкривяват светлината неравномерно. Затова някои негови изображения се забавят и са изпреварени от други. Тъй като редица квазари променят яркостта си, може да се изчисли забавянето. Това позволява точно да се определи константата на Хъбъл.

Космолозите получили стойност, равняваща се на около 72 км/сек на мегапарсек. Тя съвпада с резултатите от измерванията на други астрономи, които наблюдавали свръхнови и променливи звезди, но се различава от данните, получени от космическата обсерватория „Планк“, която изследваше космическия микровълнов фон. По мнението на някои учени, разликата е в пределите на статистическата грешка.

Източник: БТА