Новини

Как се е появил животът на Земята? Биолози откриха механизма на зараждането му

В хода на съвместни изследвания, учени от Бостънския университет и Масачузетския технологичен институт, достигнаха до извода, че е възможно да бъде определено естеството на химичните реакции, стоящи в основата на появата на живота на планетата Земя. Откриването на такива реакции е доказателство за абиотичния произход на живота на Земята.

С помощта на различни математически модели се идентифицират веществата, които не съдържат фосфор, неприсъстващи в океаните на Земята, в които е установена липсата на кислород.

Чрез изследванията се установяват възможните химични процеси, чрез които изследователите открили, че метаболитната мрежа може да има 315 различни реакции, включващи 260 връзки. Включително и тези, които съдържат сяра. Тази метаболитна мрежа позволява да се организира производството на вещества, необходими на живите организми, включително аминокиселини и карбоксилни киселини.

По този начин, в зората на историята на живите организми, е било възможно развитието им без употребата на фосфати, които са необходими на живите клетки, повече отколкото на  хората.

НП©