Новини

Хората марионетки и магическите методи за подчиняване на човека

Още от древността

хората използвали магически ритуали, за да получат вечна младост и дълголетие, да виждат събитията в бъдещето, да намерят семейно щастие, да имат власт над ума и чувствата на другия.

Има запазени древни обреди за потискане волята и чувствата на другите. Най-често използвани и разпространени са магията за любов, привързването и вуду магията.

Магиите за любов са на същия принцип

Магът променя енергийната обвивка на жертвата и тя губи контрол над собствените си чувства и емоции.

И започва да възприема за истина това, което й е било внушено. В резултат любящ и грижовен съпруг може внезапно да напусне семейството си и да си избере за спътница девойка, на която дотогава не е обръщал внимание.

Създаденият по този начин любовен съюз рядко бил щастлив. Жертвата започвала да се чувства зле, губела сила и жажда за живот.

Така променената аура

на човека ставала крехка, уязвима за всяка отрицателна енергия, което пък водело до физически заболявания или психични разстройства.

При „привързването“ чрез ритуално жертвоприношение се осъществявало „прикрепване“ към конкретен човек.

С цел създаване на любовна връзка с него. Прикрепване било извършвано на майка и дъщеря или между двама братя. Понякога един роднина привързвал към себе си друг, за да получи контрол над живота му.

Привързване можело да се извърши

и към неодушевен предмет. Например към къща или гроб на родител. В тези случаи човекът не можел да напусне дома си или града.

При вуду магията въздействието върху жертвата ставало чрез създаване на негова фигурка. Магьосникът създавал невидима връзка между него и направеното копие.

А след това работел върху образа на куклата и променял енергийното поле на жертвата. В резултат жертвата можела да пострада от физическо заболяване или да бъде обладана от демони.

Освен това магьосникът можел да лиши човека от емоции и чувства, да потисне неговата воля и желание.

Манипулациите извършвани върху вуду куклата можели да доведат жертвата и до фатален край.

Ефектът вуду

За постигане на по-голям ефект вуду магьосниците употребявали и специален прах изработен от кожа и черен дроб рибата Фугу. Веществата, съдържащи се в органите на рибата, са изключително токсични и имат невропаралитично въздействие.

В зависимост от дозата тази отрова е в състояние да лиши човек на чувства и да замъгли ума му, да го доведе до загуба на паметта, а при увеличаване на дозата – дори до кома или смърт.

Магьосниците често изпълнявали специални ритуали, програмирали жертвата си за определено действие и сипвали отровния прах, за да симулират смъртта на човека и да му бъде направено погребение.

След като действието

на отровата преминавало, признатият от всички за мъртъв човек ставал от гроба и под хипноза извършвал програмираното от магьосника действие. Като например, да убие друг човек.

Безконтролният и неуправляем мъртъв човек, след като се върнел в в селото, всявал страх и ужас в населението. Така се родила легендата за живите мъртви.

Различните секретни програми като MKULTRA, появила се в началото на ХХ век и базирана на хипнотичното въздействие, по своята ефективност не отстъпват на древните ритуали и заклинания.

Това означава, че опасността от загуба на контрол над собствените мисли и чувства идва далеч не само само от маговете и магьосниците.

НП/2023