Новини

Гравитацията не е сила, а изкривяване на пространство-времето

Възможното решение на задачата

Старшият програмист на Microsoft Тим Хътън създаде интересно демо, изцяло съответстващо на Общата теория на относителността, според която гравитацията не е сила, а изкривяване на пространствено-времевия континуум.

Всички тела в подобно изкривяване на пространство-времето се движат по права линия. Така например, параболичното движение на пуснато в гравитационното поле на Земята тяло е своеобразна илюзия за външния наблюдател, понеже наблюдателят, намиращ се в това тяло вижда, че се движи по права линия.

Според ОТО, всяко едно масивно тяло създава вдлъбнатина в пространство-времето. Преминаващите наблизо тела променят своята траектория според изкривяването на континуума.

От гледна точка на движещите се тела, те продължават да се движат по права линия. Просто те са попаднали в изкривено пространство-време и не осъзнават, че за страничния наблюдател тяхната траектория не е праволинейна.

Изкривяване в измеренията

Тук трябва да обърнем внимание, че в тази ситуация имаме изкривявания в четири измерения, като вземем предвид и времето.

За фотоните на светлината не съществува понятието ‘време’ понеже те се движат точно със скоростта на светлината – тоест, започват и завършват своето движение в един и същ момент на времето, а всички разстояния по направлението на тяхното движение не са линии, а се превръщат в точки.

Научната обосновка

В самото демо е показано само едно пространствено измерение, наложено на вертикалната ос като размерността е в метри.

Както обикновено, времето е показано чрез хоризонталната ос и неговата размерност е в секунди. В пределите на разглежданата в демото област, гравитацията е постоянна.

Първият плъзгач на демото променя ускорението в рамките на тази система. При нулево ускорение тази система се счита за инерционна.

Вторият плъзгач променя времевия прозорец. При това всички траектории остават прави линии в инерционната система.

Самите диаграми са интерактивни и дават възможност за преместване на началното и крайното положение на всеки обект, като по този начин се променя и неговата траектория. Но всички траектории на свободно падане в инерционната система са прави линии.

https://youtube.com/watch?v=XRr1kaXKBsU%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dbg-BG%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent