Видео

Галактическият народ. Премиерен епизод на Новото познание

Един от основните въпроси, предизвикващ непрестанни спорове е на каква възраст са загадъчните рисунки в пещерата Магура? Той засенчва дори въпроса относно това, какво е записано чрез рисунките. Защото рисунките от Магура съдържат първообразите на поне десет азбуки. На симовлите от алхимията и астрономията. Затова е от първостепенно значение да се изясни тяхната възраст, за да се отговори на въпроса дали те са оригиналът или са копие? И каква е връзката с Белоградчишките скали?

Има смела хипотеза, описваща звезден народ. И твърде вероятно е земите около Белоградчишки скали да са обитавани от древна цивилизация. Спокойно бихме могли да спекулираме, че рисунките от българската пещера са с повече послания и знания от тези на догоните, давани за пример от авторитенни издания.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Ако предположим това като обективен разказ, излиза, че Балканите са класна стая от училището на планетата.