26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

От малкото към голямото

„От малкото към голямото“ е несменяем девиз от 1845 година на списанието за наука Scientific American. Изданието се отличава със своята находчивост в началото на XX век с публикацията на енциклопедия „Американа“ в 16 тома. В зората на своето раждане едва четири страници радват читателите. Днес в ерата на електронните медии никак не е трудно да видим едно от най-старите списания за открития и куриозни научни случаи на www.scientificamerican.com в обем, който би зарадвал неговите първосъздатели.

---