Съзнание

Финландия официално въвежда основен базов доход сред населението

Финландия пристъпва към по-нататъшно осъществяване на плановете за въвеждане на безусловен базов доход за всички свои граждани. Страната е иноватор не само в социалната сфера, но и в здравеопазването, екологията и образованието, където осъществява революционни модели на обучение.

Проектът ще бъде тестван още през януари 2017 г. Тогава две хиляди души ще получат от държавата по 560 евро. Избирането им ще бъде на произволен принцип, но с изискване те вече да получават социални помощи. Подборът ще бъде направен сред граждани на възраст между 25 и 58 години, които през ноември 2016 г. са били регистрирани като безработни. Избраните не може да откажат предоставените средства.

За извършването на социалната реформа ще отговаря Службата за социално осигуряване.

НП