Тайни и загадки

Езикът, с който можете да правите магии и се свързвате с Луцифер

Енохиан е тайнствен език 

от 16-ти век, за който окултистите Джон Дий и Едуард Кели твърдяли, че „небесната реч“ позволява на магьосниците и окултистите да общуват с ангелското царство.

Те твърдят, че през 1581г. са получили съобщения от ангелите, които им предоставили основите на език, чрез който да общуват с тях.

Този „ангелски“ език има своя азбука, граматика и синтаксис 

Нарича се „Енохиан“ и се твърди, че последният библейски патриарх Ехон е последния човек, който е знаел този език.

Влиятелният окултист д-р Джон Дий, се опитал да открие изгубените духовни знания и да възстанови мъдростта, която вярвал, че е скрита в книгите от древността. 

Сред тези книги е и легендарната „Книга на Енох“, която описва магическата система, използвана от патриарха в Библията. 

В личния си дневник Дий написал, 

че Господ е изпратил „добри ангели“ да комуникират директно с хората.

През 1582 г., той започнал да сътрудничи в общуването с ангели със своя колега Едуард Кели. 

Били записани стотици духовни разговори, включително твърденията, че е ангелският език е съставен от неанглийски букви. 

Енохианската азбука била разкрита на д-р Джон Дий и Едуард Кели по време на една от „гадателските сесии”. Те получили различни текстове и таблици от ангелите. 

Гадаенето е техника, използвана от окултистите и магьосниците, за да предсказват бъдещето и включва вглеждане в отразяваща повърхност, чрез която получават съобщения. 

Магически обекти и небесна реч

Документирано е, че Дий и Кели са използвали определени предмети, като черно огледало от обсидиан и кристална топка, за да получат видения. 

Дий насочвал молитви към Бога и Архангелите в продължение на един час. След това върху масата се поставял камък за пречистване и ангелите бивали призовани да се проявят.

Дий и Кели гледали камъка 

и записвали всичко чуто и видяно. 

Ангелите им казали, че магията щяла да даде свръхчовешки сили на практикуващите, щяла да промени политическата структура на Европа и предвещала идването на Апокалипсиса.

Дий никога не описвал езика, използван по време на сесиите, като „енохиански“. Предпочитал да го нарича „ангелски“ или „небесна реч“.

Енохианска азбука

Има две различни версии на Енохианската азбука, като едната писменост е малко по-различна от другата. 

Първата версия се намира в ръкописа на Дий – първите пет „Книги на мистериите“, а втората и по-общо приета версия е в „Liber Loagaeth“.

Писмеността започва от ляво на дясно и включва ударения. Енохианските букви имат еквиваленти на английските букви. 

Някои от имената на буквите имат английско произношение, но много от тях се произнасят по различен начин. 

Интерпретация

Поради загубата на части от оригиналните ръкописи на Джон Дий възникнаха интерпретации относно смисълът, валидността и автентичността на енохианския език.

Някои магьосници твърдят, че това е най-старият език в светапредшестващ всички други езици.

В някои кръгове той се смята за една от най-мощните магии и метод за свързване с чужд интелект от други измерения. 

Критиците сочат, 

че синтаксисът на Енохиан силно прилича на английски. 

Тези прилики се намират в думата luciftias, термин, означаващ „яркост“ и се свързва с Луцифер, чието име означава „носещ светлина“.

Съвременните окултисти смятат, че е трудно да се реконструира енохианската система, въпреки че е постигнат голям напредък. 

Изучени са оригиналните ръкописи намерени в колекцията на сър Ханс Слоун. От тези изследвания различни групи и автори са създали функционална система за магия. 

Много сатанисти 

дори са включили Енохианските ключове в своите ритуали, а някои от тях говорят изцяло този език. 

Друг аспект на съвременната енохианска магия е енохианският шах. Той е едновременно игра и гадаещ инструмент извлечен от оригиналните дъски на Джон Дий. 

Това е сложна система, която изисква стабилна основа в изучаването на Кабала, Геомания, Таро, Алхимия и Астрология.

Много от оригиналните предмети използвани от Дий и Кели могат да бъдат намерени в Британския музей в Лондон, Англия. 

Източник: Аncient Оrigins