Беседи

Епизод 7, сезон 2 Top Secret: Контрол над съзнанието

Една от широко разпространените концепции твърди, че демократично е онова общество, в което хората имат възможността да участват по някакъв смислен начин в управлението на собствените си дела. Там средствата за информация са достъпни и свободни.

Алтернативната концепция за демокрацията гласи, че хората трябва да бъдат държани настрана от управлението на собствените им дела.  Там средствата за информация трябва да са с ограничен достъп и под строг контрол. Може да ви звучи малко странно като концепция за демокрация, но е важно да разберете, че това е по-разпространената концепция. Тя не само действа отдавна, но е развита и се налага умишлено по повече от сто години. Проблемът за медиите и дезинформацията е основен в наши дни. Той дава ясна предства за мащабите на залуждението, в което сме въвеждани. Елитите на Земята се увличат в собственото си величие, като насърчават масите към самоунищожение и разруха.
С участието на доц. Иво Христов

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети