26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Беседи

Епизод 13, сезон 2 Великите български изобретатели

В малка България се раждат хора, чиито гений граничи с този на световните изобретатели. Списъкът е дълъг и включва невероятните лични истории на Илия Вълков, Никола Тошкович, Джон Атанасов и десетки други нашенци позабравени и отсъстващи от учебниците по история. В този епизод представяме някои от позабравените български изобретатели, работили за благото на науката и просперитета на нацията. В разказа участва младият български изследовател на темата Антон Оруш.