26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Тайни и загадки

Египетски мумии са открити в Гранд каньон. Смъртна заплаха над дръзналите да разкрият загадката

През 1909 г. е съобщена новината за откриването на мумии с вероятен египетски произход в Гранд каньон, в Аризона, САЩ. Вестниците от онова време обявяват участието на проф. С. Джордан от престижния Смитсънов институт като участник в откритието. Впоследствие въпросният ин­ститут не само че отхвърля каквото и да било свое участие в това дело, но дори отрича съществуването на учен с та­кова име и засекретява наличната документация.

Цялата история би могла да се окаже само журналисти­ческа измислица, ако Дейвид Хатчър Чайлдрес от Светов­ния изследователски клуб в Кемптън (щата Илинойс) не потвърждава факта с официален документ от 1910 година от същия институт, където е посочено името на мистериозния професор Джордан.

---

По каква причина? Обичайните идеологически догми на академичната власт? Смитсъновият институт е определян като световната крепост на консерватизма и най-крайните ортодоксални теории. Основният му източник на финанси­ране е правителството на Съединените щати. Неговата институционална задача е да подкрепя теорията за право­линейното развитие на човешката цивилизация – доктрина, която постулира като невъзможно съществуването на раз­вито общество в един исторически период преди началото на познатата ни до момента 3000 г. пр. Хр. Смитсониън е определян за щаб-квартира на ортодоксалната и историко- археологическата общност. И ако експертите му признаят истинността на откритията, биха унищожили собствените си кариери.

---

Изследователят Дж. Е. Кинкейд прави сензационно откритие преди около 100 години, което се базира на няколко мумии (видно египетски) и ценни предмети във вътрешността на пещера, разположена на брега на река Колорадо. Публикации по темата се появя­ват през пролетта на 1909 г. в два американски вестника: Аризона газет и Финикс газет. Първоначално и двата новинарски репортажа предизвикват шум, но много бързо след това историята бива захвърлена в тъмен ъгъл заради последващото опровержение на официалните орга­ни, а и за да бъде забравена. Спорното откритие е оставило след себе си тема за дискусии, които продължават и до днес. Властите постановяват забрана за достъп до целия район и го охраняват денонощно. Ето какво съобщават вестниците през далечната 1909 г.:

Вчера получихме последните новини относно напредъка на направените изследвания според твърденията на Дж. Е. Кин­кейд. Това е не само най-древното археологическо откритие на Съединените щати, но също така и едно от най-важните в света. Египет и Нил, както Аризона и Колорадо, ще бъдат исторически свързани с времена, което би надминало всяко въображение.

Под ръководството на С. А. Джордан Смитсъновият инсти­тут и в момента се занимава с много детайлно изследване.  Били са открити стотици зали, без съмнение, с източен произход – нещо, което никога, ама никога не бихме могли да очакваме и да намерим в на­шата страна. Оръжия и медни съдове, остри и твърди като стомана предмети отразяват високата степен на цивилизация, постигната от този народ. 

Входът на Каньон се намира на около 450 м под него. На държавна земя е и е забранен за посетители. Учени­те искат да работят на спокойствие, без да бъдат обезпо­коявани от любопитни очи, или още по-лошо – от иманяри. Следователно няма никакъв смисъл да се ходи там.

Истори­ята на моето откритие е вече известна, но ще я повторя накратко. Плавах по водите на Колорадо с лодката си. Бях сам и търсех минерали. На върха, на нещо като естествена тераса, която пази от любопитни погледи пещера. След около 30 м навътре в гробницата открих мумиите. Местата изглеждат издълбани по точно определена скица сякаш са внимателно проектирани.

Върху всички урни, стени и каменни плочи са изписани мистериозни йероглифи, които никой досега не е успял да де­шифрира. Най-вероятно са свързани с религията на тази ци­вилизация. Подобни надписи вече са намерени в южната част на Аризона. Под пиктограмите са изобразени две животни, едното от които със сигурност е праисторическо. Крипта­та, в която са намерени мумиите, е едно от най-големите помещения и интересното е, че всички те са от мъжки пол. Пространството на тези пещери е впечатляващо. Вероят­но в тях биха могли да се съберат безпроблемно поне 50 000 човека. ”

гранд каньон

Както се съобщава в историческата статия във Финикс газет, ставало е въпрос за новина, която хвърля бомба и безапелационно потвърждава съществуването на една раз­вита цивилизация – антедилувиани – доколкото цикълът на епохите, предизвикван от природните катаклизми (като об­ръщането на магнитните полюси и др.), се отразява на планетата ни.

Дори и направените снимки от Кинкейд да са напълно изчезнали заедно с автора си, наистина е трудно да си представим, че два американски вестника биха рискували да сринат репутацията си само заради удоволствието да си измислят подобна история. Ако към това прибавим доказания факт, че Смитсониън е излъгал безсрамно, твърдейки, че нико­га не е имал нищо общо с проф. С. Джордан, нормално е да се мисли, че дори и един толкова подробен доклад може да бъде изцяло измислен. Освен това, както вече се спомена, отто­гава до целия този държавен терен е бил забранен какъвто и да било обществен достъп.

---

Лабораторните резултати потвърждават хипотезата за контакт

Налага се мнението, че никой не е наясно за това, тъй като академичният свят е наложил тотална цензура и дезинформация на всички нови открития, които са в състояние да обърнат наопаки съвременните археологически теории. Новина, съобщена от вестник Кориере дела Сера на 15 септември 1992 година потвърждава, че древните египтяни са познавали Северна и Южна Америка. Немски учени са открили следи от хашиш, никотин и кокаин в косите, кос­тите и мускулите на някои египетски мумии. Откритието официално и безпрецедентно, е направено от Гизела Груп от Института по антропология и човешка генетика в Мюнхен, Германия.

Немските изследователи, дори да не се осмеляват да изказват предположения, които биха предиз­викали гнева на ортодоксалните египтолози, нямат съмнения относно мумиите. Това потвърждава теориите, обсъждани от независимите изследова­тели. Според големия норвежки изследовател Тур Хейерхал египтяните и финикийците са били първите, които са преко­сили Атлантическия океан и са открили Америка. А според Груп откритието на мумиите, които водят началото си от периода между 1070 г. пр. Хр. и 395 г. сл. Хр., би могло да пре­обърне обществените отношения в Египет.

Пирамида

През 1977 година, по време на реставрациите, извършвани от Музея на човека в Париж, са намерени някои фрагменти от нарязани никотинови листа, а също и следи от съвсем истински никотин в гръдната кухина на мумията на Рамзес II. Нито един египтолог не се е наел да даде публична гласност на значението на този резултат. Всичко това е напълно потвърдено от събраните през всичките тези години доказателства от еретичната археология. Тези и други подоб­ни открития са били потулвани предубедено и систематично. Но много малко независими изследователи имат смелостта да разобличат физическото унищожение на неудобни находки от ортодоксалните изследователи.