Тайни и загадки

Една жестока история на преследване, ритуали и вещици

В книгата си от 1989 години „Екстаз: Дешифриране на вещиците” Карло Гинзбург се опитва да преразгледа всички до тази дата ортодоксални предположения за вещиците през Средновековието и началото на модерния период.

Те се основават най-вече на документи от процеси срещу вещици в цяла Европа. Гинзбург посочва, че историците са били изключително загрижени за механизмите на преследване, а не за конкретните вярвания на преследваните.

Уважавани историци като Хю Тревър

настояват, че единственото законно тълкуване на доказателствата от проучвания на вещици е функция на социалните и културни нагласи към нетипичния култ.

За щастие работата на Гинзбург е отправна точка за преобръщане на тази нагласа. След като той издава книгата „Екстаз“, историци и антрополози се обединяват в опит да разкрият истината за вещиците и от къде произтичат те.

Много от тях следват революционната хипотеза

на Гинзбург, че ако се опитваме да разплетем действителните думи и вярвания на преследваните вещици ще откриваме, че те са „остатък от предхристиянския шаманизъм”.

Той е процъфтявал под радара на Църквата, докато Инквизицията не застига практикуващите го.

Гинзбург обобщава основните характеристики на вещиците, които се повтарят в много от документите:

„Мъжете и жените вещици се срещат най-вече през нощта, обикновено в самотни места или планини. Понякога, след като са помазали телата си, те летят яхнали стълбове или метли.

Ритуалите

Понякога  дори те яздат животни или се превръщат в такива. Те се отказват от християнската вяра.

Оскверняват тайнството и почитат Дявола, който се е вселил в човек или в животно. Или има полу-животинска форма.

Те устройват пирове с танци и сексуални оргии. Преди да се завърнат у дома женските и мъжките вещиците получават зли мазила, изработени от мазнините на деца и други съставки.“

Смъртта на кладата

Десетки хиляди души (мъже и жени) са били изгорени на клада за магьосничество през този период. Но каква е онтологичната реалност на процесите?

Какво всъщност се е случвало под повърхността на параноичното преследването на хора, обвинени в участие в тези ритуали?

Един от най-ранните случаи на преследване на вещици се случва в района на Алпите около Берн Швейцария. Това се случва в края на 14-ти век. През 1435 година немският монах Йоханес Нидер документира събития около процеси срещу вещици.

Проведени са в региона заради започнали няколко десетилетия по-рано от събитията. Всичко това предизвиква светския инквизитор Петер фон Грейерз.

Изследването на тези събития

носи все повече провдоподобност. И днес е известно от светата Библия, че такива същности е имало. Но вещерите са имали могъщ враг.

Инквизицията е най-известният съд за ерес и вещерство. Той бил независим от гражданските съдилища съд.

Инквизиторите били назначавани от папата и са били отговорни единствено пред него. Съдопроизводството се водило тайно, като се използвали мъчения.

Кладата е основния инструмент за налагане на наказание. Вещиците трябва да бъдат избити, а с тях и магията, казва Инквизицията.

Но и в наши дни чародейството продължава да се практикува в различни места по света.

НП/2024