Новини

Един грам от този елемент струва повече от цялата планета Земя

В света на химичните елементи има някои, които изглеждат недостъпни за повечето от нас. Има обаче такива, които надхвърлят всички представи за рядкост и стойност.

Един от тези елементи е нихоний. Ученият Максим Биловицки в последното си изследване твърди, че дори един грам нихониум струва повече от цялата планета Земя.

Нихоний, който заема 113-та позиция в периодичната система на D.I. Менделеев е радиоактивно вещество с изключително кратко време на разпадане от няколко микросекунди.

Този елемент, който не се среща в природата

може да бъде получен само с помощта на ускорител на частици.

Въпреки това, процесът на неговия синтез е изключително сложен и предполага нисък процент на успеваемост от само 0,000000000000000000000000000001%.

Дори учените да успеят да синтезират нихониум, това ще са само няколко атома.

Защо е безценен?

Именно поради тази изключителна рядкост нихониумът придобива невероятната си стойност.

Ако някой успее да натрупа цял грам от този химически елемент, цената му ще надхвърли стойността на цялата планета Земя, включително всички нейни природни ресурси.

Но да се определи точната цена на нихониум е почти невъзможно

Максим Биловицки оценява цената на един грам нихониум на около 157 секстилиона долара.

Това е астрономическа сума, която ви кара да се чудите с какъв необичаен и ценен елемент си имаме работа.

Така че нихониумът остава недостъпен за повечето от нас. Неговата рядкост и стойност привличат вниманието на учени и инвеститори от цял ​​свят.

Този химически елемент изненадва и ни напомня за безкрайната сложност и разнообразие на света на научните открития.