Новини

Едгар Кейси разкрива тайната на сънищата и появата на шестото чувство

Началото

През 1932 г. Едгар Кейси бил помолен в да опише материала, който може да бъде обяснен за това, което се случва в съзнанието, подсъзнанието и духовните сили на човека, когато човек се намира в състояние на сън.

Тълкуването е правено през 30-те години. Това е много преди да бъдат започнати изследванията на сънищата.

Това става възможно едва след като електрониката и техниката достигнаха определено ниво.

Опитите, за които говори Кейси, е възможно да са свързани с работата на един от пионерите в областта на изследването на съня, д-р Натаниел Клейтман, професор по психология в Чикагския университет.

Той започнал да се занимава с тези проблеми по същото време, когато е правено тълкуването. За разлика от Кейси обаче, д-р Клейтман разглеждал въпроса само от физиологична гледна точка.

Д-р Клейтман наблюдавал

единствено физиологич­ните процеси, съпътстващи съня. Ще минат още 20 години, докато Клейтман открие наличието на физиоло­гични промени, съпътстващи сънуването.

Тогава той открил, че очите на всички хора продължават да трептят зад клепачите, след като не се наблюдават никакви признаци на съзнателна дейност.

Именно на тази основа се градили по-нататъшните проучвания на въпроса, като впоследствие се стигнало до извода, че всеки човек сънува.

За една обикновена нощ човек сънува

четири или пет сънища, като първият започва около 90 минути след засипването. Първите сънища, за разлика от последващите, са кратки. Трептенето на очите, наречено бързи очни движения, отговаря на периодите на сънуване.

Макар че външно тялото изглежда напълно спокойно, сънуването е причина за сериозно активизиране на физиката.

Променя се ритъмът на сърцето, дишането и отделянето на хормони. Дейността на мозъка се усилва чувствително, като на моменти и по-активно дори и в будно състояние.

Температурата на мозъка се покачва незна­чително, степента на метаболизма в мозъка говори за големите количества енергия, които се изразходват по време на сънуването.

Когато сетивата за вкус, мирис, допир и зрение си „почиват“, слухът се отделя от тях. Слуховото възприятие по време на сън остава да функ­ционира на мястото на останалите пет, действащи в будно състояние.

И дори нещо повече – в това състояние се проявява шестото чувство, което е причина за осъщест­вяването на съвсем различен вид дейност от организма.

Тази дейност е описана от Кейси

в едно друго тълку­ване: „Във всеки индивид има една активна сила, която функционира като сетиво, когато физическото тяло спи или си почива. Ние избрахме да наричаме това шесто чувство.

Актив­ността на шестото чувство е подтикващата сила или мощ на другата същност. Но коя друга същност?

вероятно тази, която е построена от човека, тялото или душата по време на целия й живот в материалния и космическия свят. Това може да бъде наречено дарба на душата – тяло.“

Намиращият се по-долу списък е предназначен да покаже групите символистични значения. Това са само най-универсалните символи, взети от тълкуванията на Кейси:

Вода – извор на живота, духовност, подсъзнание

Лодка – пътуване, движение, промяна

Експлозия – неуредици

Огън – гняв, пречистване, разрушение

Определен човек — означава това, което сънуващият изпитва към този човек

Дрехи – начин, по който сънуващият бива възприеман от околните;

Животни – представляват фази от живота, в зависи­мост от които човек има различно отношение към виде­ните животни

Риба – Духовна храна

Мъртви листа – телесна слабост

Кал, тиня, гъсти бурени – това, което трябва да се изчисти

Голота — отворен за критика, на показ.

НП/2023