Хипотези

Земята – токсичната планета

Отравянето на планетата с химикали е вероятно най-значимото човешко въздействие върху нея, но то е слабо разбрано и регулирано. Това е един от 10-те основни екзистенциални рискове пред човечеството, пише Джулиън Криб автор на „Да оцелееш в 21-и век“. Хората изпускат повече от 250 милиарда тона химически вещества годишно като токсична лавина, която е вредна както за човечеството, така и за живота навсякъде на планетата ни.

Примери за токсичната лавина са произвежданите химикали – 20 милиона тона годишно, замърсяването на океаните с пластмаса – 8 метрични тона годишно, опасните отпадъци – 400 метрични тона годишно, въглища, нефт, газ – 15 гигатона годишно, унищожена почва – 75 гигатона годишно, метали и материали 75 гигатона годишно, замърсена вода – 9 трилиона тона годишно.

„Земята и всичкият живот на нея са наситени с произведени от човека химикали по безпрецедентен начин за цялата история на планетата“, казва още Джулиън Криб. „През всеки момент от живота ни сме изложени на хиляди от тези вещества. Те влизат в телата ни с всяко вдишване, ядене или напитка, с дрехите, козметиката, с вещите в домовете, офисите и местата, по които пътуваме“.

---

Примери за токсичната лавина са произвежданите химикали – 20 милиона тона годишно, замърсяването на океаните с пластмаса – 8 метрични тона годишно, опасните отпадъци – 400 метрични тона годишно, въглища, нефт, газ – 15 гигатона годишно, унищожена почва – 75 гигатона годишно, метали и материали 75 гигатона годишно, замърсена вода – 9 трилиона тона годишно.

Индустриални токсини вече редовно се откриват в новородени бебета, в кърмата на майките, в хранителната верига, в питейната вода по целия свят. Един от проблемите, които се игнорират, е че химикалите действат в комбинация, съществуват в съединения и непрекъснато се променят.

На едно място даден химикал може да не е във вредно количество, но комбиниран с хиляди други възможни химикали, може да се превърне в риск. Медицината все повече свързва болести като затлъстяване, рак сърдечни и мозъчни проблеми като аутизма, хиперактивността и депресията, с увеличаващите се токсични вещества, на които ежедневно сме изложени.

БТА