Новини

Духовните настройки на душата. Как планетарните вибрации формират човека?

Вибрациите

на човешкото тяло са материалният израз на духовното влияние, което произтича от силата на самия живот.

Но в какво състояние са тези вибрации, лошо или добро, не зависи само от настоящето, а има своите корени в предишните животи и промеждутъците между преражданията.

Тези придобити вибрации

са уникалните отпечатъци, дадени на душата, които тя задължително пренася от един живот в друг като документация за своето развитие — доклад за вибрационния и статус.

По този начин ние срещаме себе си, като жънем резултата от посятото миналото и като срещаме себе си във времето и пространството, ние се учим на търпение.

А чрез търпението истински се опознаваме и разрушаваме оковите, които ни привързват към времето и пространството.

По време на интервалите

между животите душата кръжи около Земята и попада под влиянието на астрологичните сили, което е вид духовна настройка.

Съзнанието на душата се привлича към определени планетарни сфери и попада под влиянието на техните съзнателни сили, които въздействат на душата и я водят по пътя на нейното развитие.

Тези влияния стават вродени стимули, когато душата отново е във физическо тяло. Те са духовни пътни знаци, по които душата сравнява своето развитие.

Доведени в тялото

тези вродени стимули могат да бъдат използвани положително или отрицателно, което зависи от избора на индивида.

Духовното влияние на Меркурий се свързва с мозъка и осъзнаването на връзките. От Сатурн идва творческото въздействие и осъзнаването на желанията.

Тези влияния са само потенциални и индивидът е свободен да избере как да ги изрази. Очевидно е от коментарите в това тълкувание, че Сатурн е склонен да повлияе върху Меркурий по отрицателен начин.

Червеното влияние

се използва егоистично и така ефектът на индигото се превръща в своенравност в отношенията.

Най-силното влияние в съдбата на човек идва, първо, от Слънцето. След това от най-близките планети особено тези, които изгряват при раждането на индивида.

Нито една сила, на нито една планета фаза на Слънцето или Луната, или някакво друго небесно тяло не може да надмине ролята на човешката воля, свободната воля да избираме, дадена ни от Бога.

Движещата сила

Склонностите на даден човек са ръководени от планетите, под които е роден, защото в тяхната сфера и обсег човек изживява съдбата си.

Ние се развиваме духовно от ниво на ниво, попадайки под едно или друго въздействие и напредваме през различни състояния според проявената воля зависима от начина, по който сме развили съзнанието си в нашите животи.

Очевидно това не е автоматичен процес. Ние може да прекараме няколко промеждутъка в дадена сфера на влияние. Докато не я усвоим в земния живот.

По този начин се развиваме през вечността на времето, докато не преодолеем нашата земна същност.

НП/ по Едгар Кейси