26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

България

Медикаментозната терапия ли е най-доброто за пациентите? Лечебните възможности на енерготерапията

Д-р Виолета Ботева е завършила медицина

Стойчо Керев : Д-р Ботева, изцяло сте се посветили на лечебната практика на енерготерапията. Коя беше причината?

Д-р Виолета Ботева: Причините бяха две. И двете събития се случиха по време на следването ми в медицинския университет в Плевен. От една страна, имах вътрешно усещане и скептицизъм от това, че медикаментозната терапия не е най-доброто, което един терапевт може да предложи на пациентите си. Във всички случаи, когато говоря за недостатъците на конвенционалната медицина, тези безспорни качества и предимства, които конвенционалната медицина е достигнала в своята еволюция и развитие да. Има едно но. Внушението, което нашите преподаватели ни правиха, че съвсем естествено, лечението се прилага само с медикаменти. У мен, първо чисто интуитивно, винаги се раждаше едно вътрешно съпротивление, недоверие към това в бъдеще да лекувам пациентите си с лекарства. Много интелигентни хора знаят това – нашето тяло, не само човешкото, но говорим за човешкото в момента, е една високо самоорганизирана, саморегулираща се и самовъзпроизвеждаща се система.

Стойчо Керев: Какво ни казвате?

Д-р Виолета Ботева: Философията на медикаментозната терапия е в дисонанс и в антагонизъм с начина, по който нашето тяло отреагира и оздравява, когато има наличие на болестно състояние. Това е от една страна. От друга страна, всъщност прилагане на медикаментозна терапия, единствено и само на лекарственото лечение, според мен осакатява медицинската професия, защото от една страна, няма никаква креативност и съзидателност в творческия процес, прилагайки просто медикаменти, единствено и само медикаменти. В тези случаи аз виждам по-скоро лекарят да играе роля на търговски посредник между фармацевтичната индустрия и пациента. От друга страна, смятам, че няма достатъчно хуманност и състрадание. Тези, които са произвели медикаментите пишат в своите проспекти за редицата странични ефекти, които е много вероятно да се появят. Лекарят чисто механично изпълнява роля на посредник, не толкова на терапевт. И от друга страна, самият пациент, който е най-важен в този процес, също не получава най-качественото. Пак поради това, че има странични ефекти.

---

Стойчо Керев: Медикаментозната терапия, която се прилага от повечето медици по света, е симптоматично лечение. Обяснете какво значи това?

Д-р Виолета Ботева: Във връзка с медикаментозната терапия, още само един факт и нека да говорим за енерготерапията, не само негативно за медикаментозната терапия. Преди няколко години присъствах на един международен форум. Конгрес по интегративна медицина, в който бяха изнесени ужасяващи факти. Те бяха изнесени от представители на Световната здравна организация. Минимум 37% от заболяванията на хората, които са граждани на Европейския съюз, са от страничните ефекти на лекарствата. Но има и друго. Аз самата, откривах богатите възможности на биолечението и те се изразяваха в значими клинични резултати. Може да се каже, че енергията играе ролята на ключов фактор и катализатор на тези биохимични процеси и тялото на пациента започва да изхвърля продукти на болестта. Даже мога да кажа, че за качеството на лечебния процес най-голямо значение има духовното състояние на човек.

Стойчо Керев: И това не е опасно за пациентите?

Д-р Виолета Ботева: В никакъв случай енергията не може да навреди на нито една здрава клетка или тъкан. Напротив, тя предизвиква страхотни промени както в тялото, така и в психиката на човек.

Стойчо Керев: Стресът ли е една от причините за така наречените модерни заболявания?

Д-р Виолета Ботева: Абсолютно. Разбира се, и други фактори имат значение. Естествено, генетиката на човек също има значение, наследствеността, която носи, условията, в които живее. Отношението на човек към тези външни условия, които са обективно дадени в неговия живот. Поведението дори към собственото му тяло, начинът по който се храни, начинът по който почива, по който чувства, по който изразява себе си. Начинът, по който работи и по който контактува, до голяма степен може да потенцира някаква генетична тенденция за заболяване. Или обратно, тя да бъде потисната и ако се развие заболяване, то да бъде в значително по-слабо изразено като клиника.

Стойчо Керев: Кои са отликите на енерготерапията?

Д-р Виолета Ботева: Една от уникалните характеристики е, че енерготерапията стимулира процеси, при които абсолютно всички болни органи и системи се намират от имунната система и започват процеси по тяхното лечение и елиминиране. Друга характеристика е, че енерготерапията има профилактичен ефект. Защото тялото прави ревизия, така да се каже, на стари и недоизлекувани органи и тъкани, които рефлектират по някакъв начин към сегашната симптоматика на човек.

НП/пълното интервю тук