Съзнание

Мръсният въздух причинява смъртта на 500 000 европейци годишно. С какво ни тровят?

Замърсяването на въздуха уврежда здравето на 85% от жителите в европейските градове. Всяка година то предизвиква близо 500 000 случая на преждевременна смърт на континента. Данните са на Европейската агенция за околната среда със седалище в Копенхаген. В неин годишен доклад се казва, че ситуацията се подобрява, но все още твърде бавно. Според анализа на данните, ограничаването на тези емисии е позволило да се подобри качеството на въздуха, но ефектът е недостатъчен, за да се избегнат неприемливите вреди за човешкото здраве и околната среда.

Атмосферното замърсяване остава първата свързана с околната среда причина за преждевременна смърт. Случаите на преждевременна смърт в 41 европейски страни са били 467 000 през 2013 г. В Европейския съюз броят им е бил 430 000.

Събраните данни показват, че през 2014 г. 85 на сто от градското население е било изложено на нива фини частици (микроскопичен прах, генериран от изгаряне на фосилни горива), които са преценени като вредни от Световната здравна организация.

16% от европейците в градовете са изложени на нива фини частици, надвишаващи целите на ЕС, свързани с частици под 10 микрона, които могат да попаднат в дихателните пътища и с частици под 2,5 микрона, които са още по-опасни, защото проникват в белите дробове посредством кръвоносната система.

Макар глобалното ниво на емисиите от атмосферни замърсители да е намаляло, някои сектори не постигат целите, които позволяват на градовете да спазват нормите за качество на въздуха, а други дори замърсяват повече.

Източник: БТА