Тайни и загадки

Дейвид Уилкок за тайната доктрина на наблюдателите

Има теория, че хората са направлявани и следени от група висши цивилизации. А всяка нова технология е подсказана от чужда ментална намеса.

Тайната доктрина

на властелините в галактиката е известна на много тесен кръг хора.

Древните ордени и жреци знаят истината и я предават в свещени текстове достъпни срещу клетва за смърт. Все по-често учени говорят публично за една различна история на цивилизацията.

История, свързана с реално случили се събития, умело прикривани от могъщи фондации, университети и буквално налагана на човечеството.

Възможно ли е извънземните,

които ни наблюдават от хиляди години, нарочно да са ни довели до този етап?

Може ли засиленото използване на компютри, мобилни телефони, таблети и всичко, което е свързано с Интернет, да е продукт на извънземен замисъл?

Отговорът идва с фактите

и времето на реализация в живота на хората на новите технологии.

Така тези, които са внедрили ултратехнологиите имат небивал достъп до нас. Живеем във време, в което всеки носи камера и микрофон в ръката си.

Те могат да се активират дистанционно от АНС или от други разузнавателни служби и дори хакери.

Ние сме ходещи кукли с душа и същевременни мишени. Дори казано на шега звучи страскащо. Но фактите са такива и са неоспорими.

Изглежда благодарение на технологиите,

чуждите цивилизации на Земята засилват наблюдението си и следят всичко, което се случва.

Те искат да отгледат на планетата цивилизация, която има технологично мислене.

Как така за десет години телефонът стана по-мощен, по силен, по-близко до хората.

А медицината, начина на придвижване и хранителната индустрия стават все по-обсебени от недобросъвестни компании.

Тайна група вътре в правителството

на САЩ има улики, че поне три конкуриращи се геополитически, извънземни групи са на планетата ни в опит да я овладеят.

Но съществува мнение, че си имаме работа и с разумни същества, които може да са искали да ни навредят.

И са го сторили фино, без дори да разберем. Битките на фракциите в космоса са видими на Земята.

Възможно ли е наистина

да съществуват висши цивилизации и те все още да са тук и да ни наблюдават?

Може ли да сме следени не от една група, а от няколко? Скални рисунки, пирамиди, технологични градове под водата.

Площадки за древни космически кораби, по-големи от тази в Байконур, са разпръснати по цялата земя.

Навярно скоро ще открием, че извънземните са били сред нас през цялото време – наблюдаващи ни и насочващи ни.

Не само в интерес на собственото ни бъдеще, но и в техен.

НП/Д. Уилкок