Тайни и загадки

Дейвид Айк разказва кои сме ние и какво правим тук?

Кой е големият въпрос, на който човечеството трябва да си отговори? Много учени спо­делят, че големият въпрос е: „Как се е формирала Вселената?“ Но това ли е той? Наистина ли това е отговорът, който трябва да се намери преди всички останали. Във време, когато планетата е толкова наранена и цари объркване? Как се е формирала Вселената е крайно интересно, но не и чак толкова важно нещо. Това не помога да намерим пъте­ката, която ще ни изведе от тази каша.

Онова, което наистина трябва да знаем, големият въп­рос е – кои наистина сме ние и какво правим тук в този период на фантастична промяна и трансформация на планетата Земя? Ако разберем това, ще получим и всички други отговори – включително как се е формирала Вселената. Без това вникване в истинската природа на живота, ние ще продължим да сме хипнотизирани от този материален свят. И мощно контроли­рани от неговите илюзии и от онези погрешно насочени сили, които се опитват да ни превърнат почти в зомбита. С други думи, ще унищожим себе си.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Иронията е в това, че информацията, от която се нуждаем, вече съществува. Изводите от това познание са катастрофални за религията, учрежденската наука, образова­нието и цялата икономическа, полити­ческа, индустриална и военна система. Тези отговори са били потулени. Когато премълчаването не е било възможно, онези, които дали словесен израз на тези вечни схващания, били изложени на присмех, порицавани и подценявани по всички възможни начини.

Ние все още говорим за „Великите мистерии на живота“, но те си остават просто „мистерии“ заради последиците за системата, в случай че бъдат разреше­ни. Става въпрос за най-монументалния контратрик в истори­ята на човешката раса. Ловка измама, в която са въвлечени не само хората, но и други области на Вселената. Това е черна магия, постигнала такъв успех, че умовете на милиарди хора са били програмирани така, че да забравят кои са? Откъде са дошли и какво правят тук днес?

Дали е настъпил моментът за откровен разговор? Точно сега му е времето. Ние сме раса от роботи. В главите на повечето хора не се ражда нито една мисъл, която да не е била заложена от някой или от нещо друго. Превърнали сме се в раса от програмирани умове, които могат да бъдат убедени да вярват и да вършат почти всичко. Междуврменно лъжите и дезин­формацията продължават капка по капка да ни бомбардират чрез нашите политически системи. Медиите, религията, учи­лищата, университетите и чрез проникване в нашето съзнание на други универсални източници. Те искат на превърнат планетата Земя в затвор за зомбита.

Но в началото бавно, а сега все по-бързо – роботите се пробуждат. Вместо смирено да приемат всекидневната храна, насочена към контрол над ума, все повече и повече хора започват да виждат света в нова светлина. И да задават въпроси, които никога преди не са задавали. Булото бавно се повдига и началото на бунта на роботите е поставено.

Човечес­твото е обхванато от духовна амнезия, която го е отвела до тъмна и опасна пътека. Сега се опитваме да избягаме или не, в зависимост от избора, който правим. Паметта ни пази нещо от онова, което сме преживели през този физически живот. Човечеството е загубило връзка със сво­ята по-висша памет. Онази част от нас, която знае „големите отговори“ на „големите въпроси“.

Онези, които вече са тръгнали по този път на преоткри­ване, са водачите на бунта на роботите. Само като възстановим отново контакта с висшите нива на битието си и продължим да го разширяваме, ще имаме достъп до информацията и любовта, от която толкова отчаяно се нуж­даем.

Изправени сме на прага на една неописуема и неразбираема промяна. Не можем да знаем с точност какво ще се разкрие пред нас, защото с всяка изминала минута хората въздействат върху детайлите. Можем да сме сигурни, че нищо и никой няма да остане незасегнат от онова, което става на планетата. Дали тези промени са предвестници на по-добър свят, предстои да разберем.

Волтер е казал: „Онези, които вярват в абсурдното, вършат варварщини.“ Човечеството от много векове насам е живото доказателство за това.

НП/ Дейвид Айк