Новини

Дървото на живота, Врил и тайната функция на пирамидите

Планетарното съзнание на Земята, както и всяко съзнание, e с много сложна структура. Създаването на Дървото на живота е свързано с идването на Земята на същества от Външните Светове.

Без да се посочват детайлите, може да се каже, че пришълците, наричани в хрониките на Земята – „Планински гиганти“, са създали няколко изкуствени раси, доминиращи сега на планетата, за колонизацията й.

Съзнанието на хората

е част от планетарното съзнание на Земята. Магията като способност е в пряка зависимост от енергията, свързваща човешкото съзнание със съзнанието на планетата. Тази енергия се нарича Врил и представлява сложен сигнал с много параметри.

Изкуствените раси са били създадени извън Земята и не са били свързани с нейното съзнание.

За настройка на съзнанието на новите раси и Земята Планинските гиганти създали специална машина Чинтомани и я изхвърлили от орбитата й на Земята.

Машината представлявала

огромен процесор, който влязъл във взаимодействие с планетарното съзнание и променил неговите параметри.

Впоследствие Атлантите, третата изкуствена раса, създали маговете като продукт на високи технологии.

За усилване на работата на съзнанието им атлантите още веднъж изменили съзнанието на планетата с помощта на построените от тях Велики пирамиди, пазещи в себе си огромни изкуствени кристали (процесори).

Като резултат

в структурата на планетарното съзнание възникнал управляващ контур. Схемата на Дървото на живота отразява преди всичко реално съществуващата в планетарното съзнание структура.

Тя както и цялото планетарно съзнание е образувана от сумарната енергия на съзнанието на цялото човечество.

Тази енергия излъчвана от всеки отделен организъм в обкръжаващата среда образува канали подобни на телевизионните.

Енергийната структура на съзнанието на гения на Земята представлява 10 сефира и 22 канала.

Древните магове

се опитвали да структурират съзнанието на Земята създавайки пирамидите.

В недрата им се намирали устройства модулатори променящи силовите линии на структурата на съзнанието на Гения на Земята.

В резултат възникнали енергийните завихряния притежаващи собствена честота на вибрациите.

Тези вибриращи структури започнали да взаимодействат помежду си като образували специфични канали.

Така възникнала енергийната структура на Земята, която съществува и до днес. Вибриращите зони получили названието Сефири.

НП/2022