Новини

Дали ще се сбъдне древното пророчество за духовното ни пробуждане

Народи от всички краища на света споделят едно и също пророчество, отнасящо се за съвременния свят.

Според него хората по света ще се съюзят след духовно пробуждане и ще имат една и съща цел – мир на Земята.

Днес за древните култури

е трудно да си спомнят ученията и мъдростта предавана през вековете. Начинът, по който западния свят ги представя също не им помага, но е факт, че те били изключително развити.

Тези народи знаели как да живеят в хармония с природата и учения на поколенията били изключително дълбоки и духовни.

Нивото, на което те разбирали планетата, космоса, науката и математиката все още смайва учените.

Остава мистерия

как са построили голям брой древни структури. Такива би било трудно да бъдат изградени дори днес с помощта на модерни технологии.

Тези хора притежавали невероятни знания и били изключително развити, но за жалост колонизацията довела до крах на техните постижения.

Според някои изследователи, техният брой в Америка, преди да бъде „открита“ от европейците наброявал около 100 милиона.

Когато тези култури били заличени ученията, знанията и мъдростта им също били изгубени. Те били изместени от религиозна индоктринация.

Оттогава насам древните култури са преминали през безкрайно много трудности, за да възвърнат знанието, което са изгубили.

Идва ли промяната – какво ни казва пророчеството?

Тези култури съхранявали старите пророчества ревностно. Много от тях разказват за време, в което всички знания ще бъдат изгубени, но впоследствие ще се завърнат на Земята.

Според индианците новахо, например, това щяло да бъде времето, когато кондорът и орелът ще се съюзят. Ето защо древните култури и кръвните линии ще се завърнат според тях.

Но пророчествата не говорели само за духовното пробуждане на определени хора, а на цялата планета.

Дали това е процесът, през който преминаваме днес… Идва ли времето, в което човечеството ще заживее в хармония с природата? И дали ние имаме потенциала да бъдем в мир с околния свят?

Разкриване на „тъмните сили“

Все повече хора се пробуждат и виждат света, такъв какъвто е. Те осъзнават кои са „тъмните сили“, които властват. И как такива сили разчитат на манипулацията над съзнанието.

Нашите мисли, чувства и възприятия за света са напълно изменени от същите сили, които са се опитали изцяло да заличат древните учения и знания.

Днес ние осъзнаваме,

че сме манипулирани. Но въпреки всичко имаме силата да се променяме. Разбираме, че съществува друг свят отвъд физическия. Свят пълен с възможности.

В наши дни ставаме свидетели как нематериалната наука започва да се развива изключително бързо. Знанието за метафизичният свят е все по-разпространено.

Разбираме, че всичко това е част от духовната трансформация на съзнанието, през която преминава човечеството. И вероятно сме в самото начало на процес, който ще промени основите на цивилизацията.

collective-evolution