26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

Компаниите във Франция вече нямат право да карат служители да работят в неделя

Френските компании ще бъдат задължени да осигурят на своите работници „правото да се изключат“ от задълженията си в неделя. От 1 януари в страната влиза в сила нов закон, който задължава организациите с повече от 50 служители да договорят с работниците си условията по игнориране на своите мобилни телефони.

Прекомерната употреба на дигитални устройства е основна причина за редица негативни въздействия върху човешкия организъм от т. нар. „прегаряне“ вследствие на прекомерна работа до загуба на сън и семейни проблеми. Новият закон цели да се справи с т. нар. работна култура, в която служителите са „винаги на разположение“ на своите началници, което води и до покачване на неплатеното извънработно време. Мярката е въведена от министърът на труда Мириям ел Хомри, която през септември 2015 г. представи доклад, който предупреждава за влиянието върху здравето, което има прекомерното заливане с информация, засягащо редица работници.

В рамките на новия закон работодателите ще бъдат задължени да договорят със своите служители условията по правото им „да се изключват“ от работата и да не позволят на професионалните им задължения да влияят на личния им живот. Въпреки това новият закон „за изключването“, който е част от мащабните френски трудови реформи, не предвижда санкции за работодателите, които не го спазят. Някои по-големи компании като „Фолксваген“ и „Даймлер“ в Германия, ядрената компания „Арева“ и застрахователят „Акса“ във Франция, вече са предприели стъпки за ограничаване на работата в извънработно време.

Сред мерките са прекъсване на имейл връзките вечерите и в почивните дни, а някои дори въвеждат автоматично унищожаване на имейли, изпратени до служители в отпуска.

Бгнес/АФП