България

Кирил Чуканов: Краят на времената наближава

от Кирил Чуканов

„Ние, хората, не можем да спрем еволюцията на Живота и на Цивилизацията и да предотвратим неизбежния край на Вселената. Бог ще свърши тази последна работа, изпращайки различни катастрофални бедствия, като: смъртоносни болести, обща стерилност на мъжете и жените, умствена и физическа дегенерация на човешкия род, унищожаване на животните и растенията, сурови суши, катастрофални наводнения, активна вулканична дейност, и други природни бедствия.“ – написа изобретателят Кирил Чуканов преди време. Днес той предлага на публично обсъждане хипотезата си. 

Годината е 2068. Човешката цивилизация е достигнала своя Еверест. Нищо ново, нищо неоткрито, нищо по-съвършено няма вече за откриване и усвояване от хората относно света, в който живеем. Настъпило е пълно насищане на човешкия разум и умения.

Нашата планета Земя е единственната резиденция на живота в цялата необятна Вселена. Животът на планетата Земя е вселена на живата материя, която може да съществува само в диалектическо единство със вселената на неживата материя – цялата огромна Вселена, която наблюдаваме в нашите далекобойни телескопи. Извън това съжителство няма наблюдение, няма измерване, няма сравнение, няма обяснение, няма реалност, няма свят. Животът на Земята е великият единствен наблюдател на света – Вселена.

Достигнала своя апогей, човешката цивилизация преживява къс период на задоволство и наслаждение от постигнатото абсолютно съвършенство, след което следва къс период на рязък спад надолу към бездната на Небитието – към Края на цивилизацията, на Живота, на цялата Вселена. Природни и човешки бедствия започват да рушат всичко създадено, а заедно с неговия многохиляден труд и него самия. И всичко живо на земята.

Висшият Разум изпраща свой Пророк, чиято задача е да спаси семето на човешкия род. Той  въвежда душата на своя Месия в клонираното тяло на млад човек от бъдещето – един от лидерите на Мисията на Спасението.

Но нима вие песимистично се отнасяте и не вярвате в своята собственна смърт? Защо да не вярвате и в края на света, в който живеем? Логично е да се предполага, че всяко начало има и край. Логично е да се предполага, също така, че „всичко“, което има за начало събитие непричинено от някаква предхождаща го външна причина, то тази първопричина се намира вътре в това „всичко“.

И това „всичко“ е вечно, повтарящо се безкрай. Времето, в което протича това „всичко“, не може да бъде отворена права линия. Задължително трябва да бъде затворен контур -окръжност, чиито начало и край съвпадат. Първопричината за съществуването на това „всичко“ не е външна, а е вътрешна. „Всичкото“ това е нашият свят, нашата единствена Вселена.

Философията на света, на която се базира строежа, структурата и поведението на вселената е заменена в съвременните фундаментални научни теории с математика, която би трябвало да бъде само средство за по-ясно и по-нагледно представяне на тази световна философия в тези теории.

Анализът на измислените математически научни модели-уравнения всъщност представлява анализ на тези уравнения, а не анализ на самата действителна природа. Лъжи се преподават в университетите, огромни грешни пари се харчат за доказване на изсмукани от пръстите на конвенциалните учени математически теории.

Още по темата тук