България

Наследници сме на най-древната цивилизация. Българите не са тюрки

В ПАМЕТ НА КИРЯК ЦОНЕВ

Освен признат арабист, Киряк Цонев беше изследовател на древността по земите на днешна България. Той представяше една различна гледна точка за събитията в българската история. Беше приятел на предаването и екипа. Публикуваме едно от последните му интервюта за произхода на българите и тяхната мисия.

Стойчо Керев: Проф. Цонев Вие сте дългогодишен изследовател на историята по нашите земи. Каква беше дългосрочната цел по време на тези изследвания и какво откриваме днес?

Киряк Цонев: Моята основна цел беше първо да се откажем от някои стари разбирания за произхода на името българи, които някои искат да натрапят на България. Това е се случва още края на 19 – началото на 20 век. Още проф. Златарски развива тезата, че българите са тюрки и изхождайки от това започват да се правят някакви заключения. Ние доказваме, че българите не сме тюрки. Ние сме коренен народ на тази земя, който по редица обстоятелства е бил принуден да се пръсне и после отново да се събере на нея.

Стойчо Керев: Като казвате народ на тази земя, колко години назад имете предвид – преди или след потопа? И всъщност кога е бил този световен потоп, някой успя ли да го датира?

Киряк Цонев: Да, световният потоп вече е датиран. Професор Петко Димитров, заедно с американски изследователи доказаха, че потопът е бил 5400 години пр.н.е. и той засяга именно Черно море, а когато говорим за Библейския потоп – той е с 2000 години по-късно – около 3200 години пр.н.е.

Стойчо Керев: Искате да кажете, че имало два потопа?

Киряк Цонев: Даже три. Преди тях, около 10 000 години пр.н.е. е средиземноморският потоп, когато се открива Гибралтар и водите на световния океан навлизат в тази долина, която днес наричаме Средиземно море. Така че ние говорим за три различни неща.

Стойчо Керев: Това означава, че ако Вашата теза е вярна, твърдите, че българите са народ с история приблизително около 12 000 години (близо 10 000 пр.н.е и 2000 сл.н.е.), така ли?

Киряк Цонев: Да, ние говорим за един и същи народ. Макар че името българи се появява значително по-късно. Българи е сбор от племена, които са били в Средна Азия – това са известните оногундури, кутригури и други. Това са едноезични племена, забележете. Защото например, когато говорим за траките на Балканите – те са били около 450 племена и са говорили на различни диалекти на един същи език. Същото е и с българите. Понятието българи се появява като религиозно понятие, като привърженици на определена религия. И тази религия в последствие оформя и националното название на българите.

Стойчо Керев: Каква е тази религия, успяхте ли да я изучите?

Киряк Цонев: Има две понятия в името българи. Първото понятие е Бог Тангра. „Тан“ означава религия. В Сибир и днес съществуват народи, чиито названия означават хора. Т.е. високопоставени над другите. Другото понятие е божеството Баал. На арабски език Баал се произнася със странен гърлен звук, който другаде не съществува. Арабското писание на Баал е като старото българско широко “Ъ”.

Стойчо Керев: И какво следва от това?

Киряк Цонев: Оттук следва, че гърленият звук или е дошъл по-късно, или преди него е съществувало това широко “Ъ”. Старите български писатели и просветители са употребявали тази буква единствено в названието българи.

Стойчо Керев: Проф. Цонев, този извод казва нещо ясно и категорично, какво е то?

Киряк Цонев: Че ние трябва да търсим понятието българи извън тюркската теория, която все още е господстваща в България.

Стойчо Керев: Каква е причината изследователи като Вас да считат, че древните българи са се определяли като народ на боговете?

Киряк Цонев: За да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем към едно старо събитие, което става на Балканите по цялото Черноморие. Когато говорим за потопа, това означава, че точно по това време Босфора се е отворил – дали в резултат на природен катаклизъм или нещо друго, това е друг въпрос. Но дотогава е доказано, че Черно море е било сладководно езеро, което е било 140 метра по-ниско, отколкото е днешното Черно море. Представете си как се отваря тази цепнатина и от нея нахлува солена вода, която потопява това сладководно езеро. Черно море е едно от малките морета, което аз съм изучавал. Когато бях ученик се твърдеше, че мъртвата зона на морето е на 200 метра дълбочина и само оттам нагоре е живата зона. Защото отдолу е загиналата сладководна фауна и флора на Черно море. Така ние виждаме как е била потопена една цивилизация, за която се говори малко и която практически още не е изследвана. Това е варненско-дуранкулашката цивилизация.

Стойчо Керев: Кои са нейните особени белези?

Киряк Цонев: Първо, това е цивилизация, която предхожда всички европейски цивилизации. Това е най-древната цивилизация от преди 5200 пр.н.е. И чрез изследвания е доказано, че ние продължаваме да носим около 20 процента от тези гени.

Стойчо Керев: Ние двамата с Вас, с гени на 5000 години?

Киряк Цонев: Да.

Стойчо Керев: Но и до момента няма една обща теза, която да даде онази увереност на нашенеца относно това какъв е неговият праотец. С какво си обяснявате това?

Киряк Цонев: Първо, голяма роля е изиграло турското робство, унищожило една значителна част от културните традиции на българския народ, което е било едно смазване на националното самосъзнание. Но българинът като представител на древен народ е съумял да се съхрани. Покажете ми друг народ, който 500 години е бил под чуждо другоезично робство, който си е запазил езика, религията и е запазил себе си като народ. Ето с това ние трябва да се гордеем.

Стойчо Керев: Как се отнасяте към твърдението, че братята Кирил и Методий са създали азбуката под давлението на гърците?

Киряк Цонев: Ние направихме едно изследване за посещението на Св. Константин Кирил Философ в двора на Багдатските халифи. Малко хора знаят, че има такова посещение, но то е записано в житието на Константин Кирил. Но това е тема за следващ разговор.

Стойчо Керев: Богоизраността на българина не е ли само една теза за вдигане на самочувствието на този народ в трудни моменти?

Киряк Цонев: В определени моменти това може би е нужно на нашенеца. Дали някога са се смятали за богоизбрани е един въпрос и дали сега се смятат за такива – това е друг въпрос. Някога те с право са смятали себе си за богоизбрани.

Стойчо Керев: Какво друго Ви дава тази увереност да твърдите, че ние българите имаме силата да оцеляваме?

Киряк Цонев: Това че нашите прадеди от преди потопа са основатели на една от най-древните цивилизации.