България

Българин с теория за Закон за стареенето. Какво ни казва?

Автор: Генади Григоров

Човекът е изграден от духовно тяло което е безсмъртно и физическо тяло което старее и умира. Най- важното за един човек е да бъде физически и духовно здрав и силен. Това може да стане само ако хората знаят закона за работа, почивка и стареене на физическото тяло на човек.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

Съществуват повече от 300 теории, които се опитват да обяснят стареенето, но нито една не е окончателно завършена. Оказва се, че ключа за пълното решаване на проблема със стареенето се крие в съществуването на безспорният факт. При хората лявата и дясна ръка са различно развити.  Намирането на причините, които водят да появата на този факт са в основата на решаването на загадката.

Ако мислено разполовим тялото на човек по дължината на гръбначният стълб  се получават две огледално симетрични по форма и асиметрични по обем, тегло и развитие половини  лява и дясна. Лявата мозъчна половина контролира движенията на мускулите на дясната половина на тялото, а дясната мозъчна половина на лявата. Връзката е кръстосана. Причината за различното асиметрично развитие по обем и тегло на лявата и дясната половини на тялото е известна и това е работата им с различна мускулна сила и мощност.

Ще доведе ли различното асиметрично развитие на двете части на тялото до тяхното различно асиметрично стареене?

Отговор на този въпрос дава доктор Петер Шнор от университетската болница в Копенхаген. Той  опитно установява, че колоездачите, които карат велосипед с максимална интензивност живеят с 5 години повече от тези които карат с минимална интензивност. Забавянето на стареенето се дължи на интензивността, а не на продължителността на карането, казва доктор Шнор. Тъй като лявата и дясната половини на тялото могат да бъдат разглеждани  като два отделни човека, които работят с различна мощност от този опит следва , че различното асиметрично развитие на лявата и дясна половини на тялото ще доведе до тяхното различно асиметрично  стареене. Налице е парадокса на близнаците.

Човешкото тяло старее съгласно известният закон за работа и почивка, като 40% от времето в денонощието или 9,6 часа то работи и 60% от времето или 14,4 часа то почива и спи. Трябва да има баланс между времето за работа и времето за почивка. Генетично заложената максимална продължителност на живот  е 120 години. Вътрешните органи стареят както във синхрон с мускулите така и самостоятелно. И така закона за стареенето гласи:

Времето календарно реално през което ще живее физическото тяло на човек е равно на времето календарно теоретически максимално възможно през което физическото тяло на човек работи, умножено по коефициент за мощност, плюс времето календарно теоретически максимално възможно, през което физическото тяло на човек почива, умножено по коефициент за възстановяване. Или следната формула. 

Вкржфтч = Вктмвфтчр X Км + Вктмвфтчп X Кв

За да илюстрираме закона за стареенето, ще направим следният мислен експеримент. Представете си три близнака, максимално възможната продължителност на живот  при тях е 100 г., като 40 г. те ще работят и 60г. ще почиват по следната схема. При първият двете половини на тялото работят със 100% от максималната мощност, а при вторият с 50% от мощността. При третия дясната половина на тялото работи със 100% от мощността, а лявата с 50% от максималната мощност.

Заместваме във формулата и получаваме:

100г.= 40г. Х 1 + 60г. Х 1 =100г. ще живее близнак 1.

100г.= 40г. Х 0,5  + 60г. Х 1 = 20г.+ 60 г. = 80г. ще живее близнак 2.

Близнак 3 : 100г.= 40г. Х 1  + 60г. Х 1 = 100г. ще живее дясната половина на тялото му.

Близнак 3 : 100г.= 40г. Х 0,5  + 60г. Х 1 = 20г.+ 60 г. = 80г. ще живее лявата половина на тялото му.

Костенурката е животно, което доказано живее дълго тъй като принудително спазва закона за стареенето. При нея наличието на черупка-товар я принуждава по време на движение да развие максимална мощност. По време на покой действието на този товар се прекратява и тя може пълноценно да почива и да се възстановява. Ако няма черупка костенурката няма да живее дълго. За да накараме човека да спазва закона за стареенето по аналогия с костенурката трябва да го задължим по време на движение да носи товар-раница-черупка който ще го принуди да развие максимална мощност. Теглото на товара-раница трябва да бъде от 50% до 100% от личното тегло на човека. По време на почивка и сън раницата се сваля и човек се възстановява.

НП/ГГ