Видео

Зад скритата архитектура в Европа

Навсякъде в цяла Европа, в отдалечени райони можете да намерите високи, бетонни кули, използвани за охлаждане на вода или кондензиране на пара. Белгийският фотограф Реджиналд Ван де Велде е получил достъп до вътрешността на повече от 30 охладителни кули в цяла Европа. Можете да видите част от това във видеото на BBC.