Съзнание

Австралия в опит да спасява Големия бариерен риф

Австралия ще похарчи 1,3 млрд. австралийски долара през следващите пет години, за да подобри качеството на водата и благосъстоянието на Големия бариерен риф. Това е опит да се запази обявената за част от Световното наследство природна забележителност и да не попадне в списъка на ООН на застрашени места.

Някои активисти обаче твърдят, че средствата са недостатъчно. Те искат в допълнение към обявения по-рано фонд от един милиард долара, правителствато на Австралия да предприеме по-конкретни мерки в защита на рифа.

Евентуална негативна оценка на Големия бариерен риф, намиращ се край североизточното крайбрежие на страната, би била позор за австралийското правителство и вредна за доходоносния туристически отрасъл.

Фокус