Съзнание

Ауровил – градът, който живее без пари

В този удивителен град думи като политика, религия и пари са лишени от всякаква стойност

Когато четете това, ще останете с впечатлението, че се е случило много отдавна, но грешите. Все още съществува място за живеене, известно не с природата си, а с идеалите на своето общество. Стремежите им са в пълен противовес със стандартите, към които е свикнал обикновения човек. В този град понятия като пари, религии и политика не съществуват. Той е едно истинско райско кътче за живеене.

Добре дошли в Ауровил. Градът е основан през 1968 година и е част от световното културно наследство под егидата на UNESCO. Жителите му са от над 50 различни националности и култури. Хората в Ауровил съжителстват съвместно без проблеми. Това се дължи на липсата на политическа система, религия и нуждата от използване на пари.
Ауровил е разположен в Южна Индия, на 150 километра от град Чинай в Мадрас. Сградите в това удивително селище са построени на принципа на експериментална архитектура и непрекъснато се променят. Това се дължи на факта, че тези структури се стремят към оптимизиране на възобновяеми енергийни източници и основната им цел е повторна употреба и рециклиране. Човекът, отговорен за проектирането и основаването на този великолепен град, е французойката Мира Алфаса.

---

В основата на концепцията на Алфаса е, че „на планетата Земя трябва да има кътче, за което никоя нация не може да претендира за собственост, място, където всички хора с добра воля и искрени стремежи могат да живеят свободно като граждани на света, като се подчиняват само на един единствен авторитет – този на върховната истина. Звучи утопично, но това е място, в което наистина цари мир, спокойствие и хармония. Инстинктите за борба се използват само и единствено за преодоляване на човешките страдания и нещастия. Те могат да бъдат използвани и за превъзмогване на слабости и невежеството и така да триумфират над човешките ограничени възможности и безсилие. Ауровил е място, където нуждите на духа и желанието за постоянен прогрес взимат превес над стремежа за удовлетворяване на желанията и материална наслада“
Ауровил
Градът се състои от пет части: централна, културна, международна и индустриална зона. Ауровил е установен като модел за устойчив екологичен град, благодарение на метод, базиращ се на отглеждането на мулти култури. Това включва отглеждането на дървета, ниви и овощни градини, организирани в 15 ферми на площ от 160 хектара.
Този утопичен град може да служи за пример с водещия си принцип за ментален и физически здравословен начин на живот. Ауровил е частично финансиран от дарения, а жителите му се прехранват предимно с органични продукти, които се отглеждат тук от всяко семейство. Занимават се основно с производство на канцеларски материали и ароматни пръчици, които се продават в съседните села и градове.

Хартиени пари и монети тук не съществуват, а всички жители ползват електронни сметки и дебитни карти за закупуване и обмен на стоки. Освен това, всеки жител отделя част от своите средства за общността, така че всички да могат да посрещнат своите основните жизнени потребности. В този град няма коли, а основно транспортно средство е мотоциклетът.