Новини

Астрономите говорят за смъртната опасност

Астрономите говорят за смъртната опасност за човечеството от звездата Gliese-720.

Звездата се движи към Земята

и може да унищожи целия живот на планетата. Ако хората не намерят начин да повлияят на ситуацията е твърде вероятно заплахата да е сериозна.

Владимир Сурдин, старши научен сътрудник в Държавния астрономически институт на името на „П. К. Щернберг“, говори за опасността.

Той заяви, че учените следят Gliese-720 от дълго време. През този период са направени множество изчисления на движението на звездата и са разгледани всички възможни сценарии.

В резултат на това експертите

стигнаха до заключението, че обектът така или иначе ще влезе в Слънчевата система и вероятността да унищожи живота на Земята е голяма.

Gliese-720 е червено джудже, което е една от най-малките звезди във Вселената открити в момента, и е 2 пъти по-голямо от Слънцето.

Освен това обектът е хиляди пъти

по-голям от Земята. Появата на толкова голям обект в Слънчевата система не вещае нищо добро.

Вече е установено, че звездата ще засегне само покрайнините на нашата система, но все пак ще попадне в облака на Оорт. Облакът се състои се от хиляди астероиди.

Гравитацията на чуждата звезда

ще промени орбитата им и космическите тела ще започнат да се разпръскват в различни посоки. Всички планети ще бъдат бомбардирани в огромен мащаб.

Астероид с диаметър 60 метра може да унищожи град като Москва, но в пояса има много обекти, чийто радиус се измерва в километри.

Кога да очакваме?

Владимир Сурдин заяви, че над човечеството е надвиснала наистина смъртна опасност, но уточни, че описаното от него събитие ще се случи след 1400 години.

Възможно е по това време хората да са достигнали високо ниво на техническо развитие и да се научат да променят траекторията или да унищожават космически тела, летящи към Земята.

life.ru