Хипотези

Астрономи откриха мистериозен обект в центъра на Млечния път

В центъра на Млечния път

неизвестен обект обикаля около черна дупка на всеки 70 минути.
Това означава, че обектът се движи с невероятна скорост – 30% от скоростта на светлината.

Наблюдения с мощния радиотелескоп ALMA разкриха нещо необичайно близо до свръхмасивната черна дупка на Млечния път.

Според астрономите

обектът обикалящ около черната дупка най-вероятно е горещ мехур от газ сравним с планетата Меркурий. Единствената разлика е, че прави един оборот за около седемдесет минути.

Според Мазек Вилгус от Института за радиоастрономия „Макс Планк“ в Бон, Германия, този мистериозен обект има невероятна скорост от почти 30% от скоростта на светлината, за да направи едно завъртане за седемдесет минути.

Вилгус прави проучване, което описва балон от горещ газ, обикалящ около черна дупка. Резултатите от работата са публикувани в списание Astronomy and Astrophysics.

Но как е възможно това?

Радиотелескопът ALMA, собственост на Европейската южна обсерватория (ESO) е използван в съвместни усилия с телескопа Event Horizon (EHT) за фотографиране на черни дупки.

Още през април 2017 г. EHT за първи път засне черната дупка Стрелец A в сърцето на галактиката Млечен път.

Астрономите вярват, че тези изригвания са причинени от мехурчета горещ газ, въртящи се изключително бързо в близост до черни дупки. Преди това те са били наблюдавани с помощта на рентгенови и инфрачервени телескопи.

Особено интригуващо е, че изригвания от този тип преди са били регистрирани изключително в рентгеновия и инфрачервения диапазон.

Данните от наблюденията

Последните открития подкрепят хипотезата, че изригванията се произвеждат от магнитни взаимодействия в гореща плазма обикаляща около черна дупка.

Данните от радиотелескопа показват, че изригването вероятно произхожда от колекция газ, обикаляща около черната дупка с около 30% от скоростта на светлината.

Какво се случва до тази черна дупка остава загадка за изследователите. И може би това задълго ще остане нерешен казус.

Ето защо учените се надяват, че един ден ще научат повече за това явление и ще могат да получат по-ясна картина какво се случва в центъра на нашата галактика.

Astronomy and Astrophysics