Новини

Нова теория за черните дупки

Физиците-теоретици Стивън Хокинг, Малкълм Пери и Ендрю Строминджър предложиха да се разшири класическото описание на черните дупки. В рамките на формализма на Арновит-Дезер-Мизнер, популярен при опитите за квантово разглеждане на пространството-време край черните дупки, се използват понятията маса, импулс, момент на импулса и специалните заряди, в частност електрическият.

Учените предлагат при описанието на гравитационните обекти да се използва супертранслацията – преобразования, които описват идентични светлинни лъчи, съществуващи на хоризонта на събитията на черната дупка. Както показват пресмятанията, те водят до изменение в суперротационния заряд на гравитационния обект.

„Суперротациите са още един вид симетрия на безкрайността, в която вие не просто премествате светлинните лъчи нагоре и надолу, но им давате възможност да се движат един спрямо друг”, казва Строминджър.

По-рано Хокинг, Пери и Строминджър предложиха ново решение на парадокса за загубата на информация в черните дупки. За тази цел те използват и представите за супертранслацията, а своята тогавашна публикация съобщават, че планират да се заемат с изследване на суперротацията.