Новини

Какво представлява съзнанието и защо ДНК е толкова важна?

ДНК общува чрез звуци

Тя използва, звука за да предаде своето намерение на клетките и на лечителя. Чрез звука можем да осъществим контакт с почти всичко – от микробите до галактиките.

А какво предстявлява намерението? В книгата си „Мястото на душата“ Гари Зукав казва: „Намерението е начинът, по който използваме волята си.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

То изисква от космическите енергии на светлината да предприемат известно действие, т. е. „каквото посееш, това ще пожънеш“. Намерението е идея, която имаме в главата си. То е движеща сила на ума да сътворява или да променя“.

Д-р Робърт Джан и сътрудниците му,

след изследвания и експерименти свързани с намерението, публикуват резултатите си.

Според тях, „висшите сфери на съзнанието’’ на човека, оказват влияние върху материалния свят.

Всяка мисъл има сила, всяко намерение има значение. Човекът има голям потенциал да създава намерение, което преодолява пространството и времето.

Техните изследвания основани върху квантовата физика установяват, че съзнанието, подобно на светлината има двойнствената структура на частица и вълна.

То може да заобикаля или да прониква

през най-различни препятствия, както и да резонира с други съзнания и аспекти от околната среда.

Например да влияе върху компютри и всякакъв вид машини, при което наблюдателят въздейства върху наблюдавания обект и го променя.

А какво е мисълта?

Никоя форма не съществува без съзнание. Има светлина и съзнанието я извайва в различни форми. Това стои в основата на всеки творчески процес.

Най-добрата предпоставка за ДНК активирането е нашата способност да упълномощим себе си, като съзнателно използваме намерението родено в сърцето.

То поражда емоция, чийто импулс и сила превръщат намерението в действие. Това става по схемата: съзнание-намерение-въображение-емоция-звук-действие-запис.

Този процес се записва

върху клетъчната мембрана с помощта на електромагнитното поле на клетката.

Той отразява еволюцията на съзнанието, иницирана от самото него. Това е следствие от единението между Духа, Душата и ДНК – новата троица на живота.

Когато божественият разум и активираният разум на ДНК разговарят помежду си, се поражда могъща сила, която възражда тялото, променя съзнанието и ставаме едно с Бога.

НП/ д-р Робърт Джерард