България

2024 – годината за въвеждане не еврото в България

Служебното правителство заедно с БНБ препотвърждава курса към въвеждане на еврото в България на 1 януари 2024 г.

Конкретната дата бе записана официално за пръв път в документ на Министерството на финансите седмици преди края на мандата на кабинета „Борисов 3“.

Около 10 дни преди предсрочните избори Координационният съвет за подготовка на Р България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели управителят на Българската народна банка Димитър Радев и министърът на финансите Асен Василев, е приел проект на Национален план за въвеждане на еврото в Р България, става ясно от съвместно съобщение на БНБ и Министерството на финансите.

Въпросният план е изготвен

в предварително заложения от кабинета „Борисов 3“ срок – 30 юни 2021 г.

Подготовката за присъединяването на България към еврозоната остава при целева дата 1 януари 2024 г., става ясно от плана.

Не е ясно обаче доколко тя е изпълнима. Със сигурност се знае, че българският лев трябва да премине успешно участието си във валутния механизъм ERM II, известен като чакалнята за еврото, поне до 10 юли 2022 г.

След това е необходим положителен доклад на Европейската централна банка и на Европейската комисия, както и постигане на съгласие сред държавите членки на еврозоната.

България трябва успешно

да изпълни и т. нар. Маастрихтски критерии за влизане в еврозоната, включително да изпълни условието за ниска инфлация, което не успя да направи при последната оценка на ЕЦБ.

Заради извънредните разходи покрай кризата с Covid 19 могат да се появят и проблеми, свързани с бюджетния дефицит.

Според съобщението на БНБ

въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемане на единната валута ще съвпада с въвеждането ѝ като официална разплащателна единица.

Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

Проектът на Националния план за въвеждането на еврото в Република България ще бъде публикуван за обществено обсъждане до дни – преди внасянето му за разглеждане от Министерския съвет.

В документа са разписани правилата

за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти.

Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени.

Описани са и основните принципи на бъдещата информационна кампания за замяната на лева с евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.

Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отговорни за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

НП/2021