Новини

Черните дупки – врата към други Вселени

Вътрешността на черна дупка се намира в регион, известен като „гравитационна сингулярност“, където кривите пространство-време са в посока към безкрайността, и е без значение дали преминаващия ще оцелее, както се е смятало. В ново проучване, изследователите предполагат, че може да има начин за излизане през дупка в центъра на черната дупка, която действа като „задна врата“. Tази теория твърди, че когато нeщо пътува през черна дупка тя се опъва до крайност, но се връща обратно към нормалния си размер, когато се окаже в различен регион на Вселената. Физиците от Института по корпускулярна физика във Валенсия предлагат нов сценарий, който представя сингулярността като дефект в геометрична структура на пространство-времето. За да проверят тази идея, учените подхождат необичайно, като използват геометрични структури, подобни на тези на един кристал с графичен слой, който по-добре съответства на дейността в черната дупка. За изследването екипът се фокусира върху един вид черна дупка, която е неподвижна и електрически заредена.

„Черните дупки са теоретична лаборатория за изпробването на нови идеи за гравитацията,“ казва Гонсало Олмо, изследовател в Университета на Валенсия. „Точно както кристалите имат несъвършенства в своята микроскопична структура, централният район на черна дупка може да се тълкува като аномалия в пространство-времето, което изисква нови геометрични елементи“, добавя той. „Ние проучихме всички възможни варианти, като се ръководихме от фактите, наблюдавани в природата.“

Чрез анализиране на новите геометрии, изследователите са открили централна сферична точка в центъра на черната дупка. „Нашата теория естествено решава няколко проблема в тълкуването на електрически заредените черни дупки. На първо място, решихе проблема на сингулярността, тъй като има врата в центъра на черната дупка – дупка, през която пространството и времето могат да продължат да съществуват. В нашата теория дупката се появява под формата на обикновена материя и енергия, като например електрическото поле“, обясанява Олмо.

Източник: DailyMail