Новини

Учен: човечеството живее в матрица

Сензационното изявление, цитирано от агенция „Data“, е направено от професор Артьом Юров. Калининградският учен твърди, че може би светът около нас е една огромна матрица и цялото човешко съществуване е моделирано на компютър. В своя труд „Наука за минута“ ученият се опитва на прост и достъпен за всеки да обясни сложните теории, съществуващи в научния свят.

В своите предположения калининградския учен се обръща към трудовете на философа Ник Бостра. Още през 2003г. специалистът от Оксфорд пише, че вероятността да бъдеш човек в дадена матрица приблизително се равнява на 33 процента.

The-Matrix-Public-Domain

В последните години все по-популярни стават теориите, чиито автори твърдят, че животът ни не е нищо повече от една симулация или матрица, по подобие на някой суперкомпютър.

Източник: oko-planet.su